Odznaka ''Młodzi Silni Weseli'' (OMSW) - popularnaZdobywanie odznak krajoznawczych można, a nawet należy łączyć ze zdobywaniem odznak turystyki kwalifikowanej. W tym między innymi tkwi atrakcyjność wędrówek turystycznych, że pozwalają one na równoczesne gromadzenie punktów do kilku odznak. W przypadku ODZNAKI „MŁODZI SILNI WESELI” (OMSW) ustanowionej 15 grudnia 1984 r. przez Koło PTTK nr 24 „MSW” im. prof. Romana Kobendzy jest to nawet wymóg obligatoryjny. Turysta zdobywający OMSW musi posiadać określoną w regulaminie ilość odznak turystyki kwalifikowanej i/lub odznak krajoznawczych, albo zdobyć je w trakcie ubiegania się o dany stopień OMSW. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę „MSW” przyznaje Kapituła OMSW działająca przy Kole PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli”.

Odznaka Krajoznawcza PTTK (OK-PTTK) - srebrna (zdobywana w latach 1975-1992)W turystyce kwalifikowanej królują: GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA (GOT) oraz ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ (OTP). W krajoznawstwie zaś prym wiedzie ODZNAKA KRAJOZNAWCZA (OK). Regulamin OK został opracowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK w 1975 roku. Można było ją zdobywać po ukończeniu 12-go roku życia na wycieczkach indywidualnych i zespołowych: pieszych, kolarskich, kajakowych, autokarowych etc. Zgodnie z zapisami regulaminowymi turysta zdobywający Odznakę Krajoznawczą zobowiązany był zwiedzić (według własnego uznania) różnego rodzaju obiekty: zabytki, muzea, obiekty kultury ludowej oraz środowisko przyrodnicze. Dodatkowe wymagania dotyczyły odbycia wycieczki oraz zdobycia odznaki regionalnej. W roku 1993 ustanowiono nową Odznakę Krajoznawczą, w dwóch rodzajach: REGIONALNĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ (R.O.K.) w dwóch stopniach: brązowym i srebrnym oraz ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ POLSKI (O.K.P.), która posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z szafirem.

Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) - brązowaRegionalna Odznaka Krajoznawcza pozostawia zwiedzającemu pewną dowolność w wyborze zwiedzanych obiektów, jednocześnie zachęca do poznawania, najbliższej miejsca zamieszkania, okolicy. Ważne jest również i to, że osoby posiadające jakąkolwiek odznakę regionalną obowiązującą w regionie zamieszkania mogą automatycznie otrzymać odznakę ROK w stopniu brązowym.Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP) - złota Taki zapis propaguje ideę zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych, czyli jak w reklamie „dwa w jednym”.

Odznakę Krajoznawczą Polski zdobywa się zwiedzając miejsca wyszczególnione w KANONIE KRAJOZNAWCZYM POLSKI, który stał się swego rodzaju wzorcem dla osób i środowisk nowelizujących regulaminy regionalnych odznak, starając się stworzyć wykazy miejsc ciekawych krajoznawczo w swoim regionie, gdzie turysta powinien koniecznie trafić.

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK)MŁODZIEŻOWA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK (MOK-PTTK) ustanowiona została w celu zachęcenia młodzieży szkolnej do uprawiania turystyki oraz poznawania kraju ojczystego. MOK PTTK jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania młodych turystów krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi młodych turystów na najbliższej okolicy. MOK PTTK jest odznaką jednostopniową, którą może zdobywać młodzież podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub wielodniowych i uzyskanie potwierdzeń ich odbycia. Ponadto podczas wycieczek należy zwiedzić określone w regulaminie odznaki obiekty. Zdobywający odznakę powinien również posiąść podstawową wiedzę o odwiedzanych miejscach i zwiedzanych obiektach.

Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) - popularnaROKT ''Sympatyk Otwocka'' - złotaRegionalne Odznaki Krajoznawcze powstawały i powstają z potrzeby serca działaczy PTTK w różnych regionach. Regulaminy tych odznak są tak skonstruowane, aby poznać większy lub mniejszy kawałek ziemi, często nazywany „Małą Ojczyzną”. Przykładem może być tu regulamin ośmiostopniowej ROKT PTTK „SYMPATYK OTWOCKA” (stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i jubileuszowy), czy też WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ (WOK) posiadającej cztery stopnie (popularny, brązowy, srebrny i złoty). W regulaminach obydwu odznak znajduje się wykaz tras i obiektów, które należy zwiedzić w trakcie zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

OK Ziemi Radomskiej - złotaNajwięcej odznak powstało w latach siedemdziesiątych XX wieku. Niektóre z nich umarły tzw. śmiercią naturalną z powodu nowego podziału administracyjnego kraju i po prostu braku zainteresowania, często z obu stron, zarówno pomysłodawców jak i potencjalnych zdobywców. W wielu przypadkach poradzono sobie jednak z tym problemem. Dokonano korekty w zapisach regulaminowych zastępując „województwo” słowem „region”. I tak nadal można zdobywać na przykład ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ ZIEMI RADOMSKIEJ, która jest kontynuacją Krajoznawczej Odznaki Województwa Radomskiego ustanowionej przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Radomiu w roku 1982. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Radomskiej, oraz zachęcenie do ich poznawania. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Dla nauczycieli wybierających się w dany region (okolicę) regulamin regionalnej odznaki krajoznawczej, może być doskonałą „ściągawką” do zaplanowania trasy przejazdu, czy marszruty, podczas której jest wiele okazji do przekazania treści krajoznawczych, a więc sumy wiadomości historycznych, przyrodniczych, gospodarczych, ale również może nauczyć dostrzegać piękno, to czasem ukryte.

Odznaka ''Turysta Przyrodnik'' - srebrnaDużą popularnością cieszy się odznaka „TURYSTA PRZYRODNIK”, którą można zdobywać podczas wędrówek zarówno w górach, jak i na nizinach, bo przecież szlaki naszych wędrówek przebiegają przez parki narodowe, parki krajobrazowe, czy po prostu spotykane pojedyncze obiekty przyrodnicze (pomniki przyrody).

Odznaka ''Miłośnik Puszczy Kampinoskiej'' (MPK)

Często odznaki te można zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych, narciarskich, czy motorowych. W niektórych, jak w przypadku Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „MIŁOŚNIK PUSZCZY KAMPINOSKIEJ” (MPK), wymagane jest odbycie określonej ilości wycieczek w różnych porach roku.

Odznaki regionalne służą popularyzacji idei regionalizmu i są atrakcyjne dla młodzieży miejscowej, jak również dla osób przyjeżdżających z daleka. W dobie globalizacji, kiedy ciupagę można kupić zarówno w Zakopanem i na Molo w Sopocie, odznaka regionalna przywieziona z wycieczki, czy wakacji może być jedyną i niepowtarzalną pamiątką.

Odznaka Rajdu Kolarskiego ''Dookoła Polski'' - srebrnaW 1974 roku wprowadzono ODZNAKĘ RAJDU KOLARSKIEGO „DOOKOŁA POLSKI”. Odznaka ma 2 stopnie. Małą (w kolorze białym) zdobywa się po opracowaniu i przejechaniu rowerem trasy o długości minimum 1.800 km w kształcie zbliżonym do elipsy lub koła, przebiegającej przez dowolne miejscowości leżące na terenie Polski. Dużą odznakę (w kolorze żółtym) zdobywa się po przejechaniu trasy wymienionej w regulaminie rajdu. Przejechana trasa rajdu może być także zaliczana do uzyskania KOT. Czas trwania rajdu nie jest ograniczony. Kolejność zdobywania odznak – dowolna.

Odznaka Rajdu Kol. ''Szlakami Zamków w Polsce'' - złotaW celu rozwijania zainteresowań krajoznawczych turystów kolarzy Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ustanowiła w 1982 r. ODZNAKĘ RAJDU KOLARSKIEGO „SZLAKAMI ZAMKÓW W POLSCE”. Odznaka Rajdu ma trzy stopnie, zdobywane kolejno zgodnie z załączoną do Regulaminu tabelą. Obiekty wpisuje się i potwierdza w „Książeczce wycieczek kolarskich”.

W 1991 r. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w porozumieniu z podkomisją Episkopatu Polski ds. Kultury Zdrowotnej i Sportu ustanowiła KOLARSKĄ ODZNAKĘ PIELGRZYMIĄ (KOP). Celem odznaki jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskich na ziemiach polskich, a także poza granicami Polski. KOP ma 8 stopni, które należy zdobywać kolejno.

OTK im. Żwirki i WiguryWarto jeszcze wspomnieć o innych odznakach krajoznawczych ponadregionalnych, czy ogólnopolskich. Doskonałym tego przykładem jest Odznaka Krajoznawcza „SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE”, zwracająca naszą uwagę na wszelkiego rodzaju budowle drewniane, czy Odznaka „SZLAKAMI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE”, której celem jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej różnych wyznań na terenie Polski. Z kolei zdobycie ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ IM. ŻWIRKI I WIGURY, wymaga odwiedzenia również miejsc położonych na Litwie i w Czechach.

POK ''Śladami Jana Pawła II'' - brązowaW dniu 4 kwietnia 2005 r. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie ustanowił Ogólnopolską PIELGRZYMIĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ (POK) „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”. Idea odznaki powstała wśród młodzieży Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli”, która idąc za wezwaniami Ojca Świętego Jana Pawła II pragnie propagować uniwersalne wartości chrześcijaństwa. Odznaka ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędrówek śladami Ojca Świętego, a także zapoznać z wielkim bogactwem kulturowym narodu polskiego oraz poprzez treści w niej zawarte wychowywać młode pokolenia. Regulamin odznaki został tak skonstruowany, aby umożliwić jej zdobywanie każdemu zainteresowanemu, niezależnie od przynależności organizacyjnej, poglądów politycznych, religijnych, możliwości fizycznych, czy miejsca zamieszkania. Odznaka została ustanowiona w pięciu kategoriach i posiada 8 stopni (popularna POK; Mała POK w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Duża POK w stopniach: srebrnym i złotym oraz Wielka POK i POK „Za wytrwałość”).

Tak bogata w formie i treści różnorodność odznak daje wiele możliwości uatrakcyjnienia lekcji poza szkołą. Większość z nas ma lepszą pamięć wzrokową, dlatego to, co zobaczymy podczas zwiedzania pozwala na utrwalenie i zapamiętanie wiedzy z różnych dziedzin.


Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza „Śladami Jana Pawła II”
2005
O/Wolski PTTK w Warszawie

2.

OK PTTK „Ku gwiazdom” – Śladami Mikołaja Kopernika
2010
O/Wolski PTTK w Warszawie

3.

OK PTTK „Miłośnik Ogrodów Botanicznych, Arboretów i Palmiarni”
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

4.

OK PTTK „Miłośnik Ogrodów Zoologicznych” (MZOO)
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

5.

OK PTTK „Na tropie wiatraków w Polsce”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

6.

OK PTTK „Na tropie zegarów słonecznych w Polsce”
2012
O/Wolski PTTK w Warszawie

7.

OK PTTK „Poznaj Polskie Pomniki”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

8.

OK PTTK „Serce serc” – Śladami Bolesława Prusa
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

9.

OK PTTK „Szlakami Szarych Szeregów”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

10.

OK PTTK „Szlakiem Akademii, Politechnik i Uniwersytetów”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

11.

OK PTTK „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

12.

OK PTTK „Śladami gen. Józefa Sowińskiego”
2006
O/Wolski PTTK w Warszawie

13.

OK PTTK „Śladami Ireny Sendlerowej – Matki Dzieci Holocaustu”
2010
O/Wolski PTTK w Warszawie

14.

OK PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora”
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

15.

OK PTTK „Śladami Króla Jana III Sobieskiego”
2008
O/Wolski PTTK w Warszawie

16.

OK PTTK „Śladami Polskich Noblistów”
2010
O/Wolski PTTK w Warszawie

17.

OK PTTK „Śladami Polskich Wieszczów Narodowych”
2011
O/Wolski PTTK w Warszawie

18.

OK PTTK „Śladami Prof. Romana Kobendzy”
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

19.

OK PTTK „Znam Polskie Muzea” (OK ZPM)
2009
O/Wolski PTTK w Warszawie

20.

OTK PTTK Polskie „Naj” (OTK PLN) Uwaga zmiany regulaminowe!
2008
2017 (nowelizacja)
O/Wolski PTTK w Warszawie

21.

OTK PTTK „Znam Parki Narodowe” (OTK ZPN)
2006
O/Wolski PTTK w Warszawie

22.

ROK PTTK „Miłośnik Parków Krajobrazowych Mazowsza” (MPKM)
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

23.

ROK PTTK „Szlakiem tablic Karola Tchorka”
2012
O/Wolski PTTK w Warszawie

24.

ROK PTTK „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Mazowsza”
2007
O/Wolski PTTK w Warszawie

25.

OTK PTTK „Młodzi Silni Weseli” (OMSW)
1984
Kapituła OMSW
Koło PTTK nr 24 „MSW”Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

OK PTTK „Miłośnik Twierdzy Warszawa”
2017
O/Wolski PTTK w Warszawie

2.

OK PTTK „Śladami dr Mieczysława Orłowicza”
2017
O/Wolski PTTK w Warszawie

3.

OK PTTK „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”
2017
O/Wolski PTTK w Warszawie

4.

OK PTTK „Śladami Stanisława Staszica”
2017
O/Wolski PTTK w Warszawie

5.

ROK PTTK „Śladami Warszawskich Legend”
2017
O/Wolski PTTK w WarszawieLp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Odznaka Krajoznawcza:
Regionalna Odznaka Krajoznawcza (R.O.K.)
Odznaka Krajoznawcza Polski (O.K.P.)
1993

Zespoły weryfikacyjne przy oddziałach PTTK
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK (CZW)

2.

Bazowa Odznaka Turystyczna PTTK
2015
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

3.

KO PTTK „Śladami Świętego Wojciecha”
1996
O/PTTK „Ziemi Gnieźnieńskiej” w Gnieźnie

4.

Kolarska Odznaka Pielgrzymia (KOP)
1991
Referaty Weryfikacyjne KTKol.

5.

Kolejowa Odznaka Turystyczna PTTK
1995
O/Pracowników Kolejowych PTTK w Poznaniu

6.

Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II
1985
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej

7.

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK)
1978
Zarząd Koła lub Klubu PTTK

8.

MOK „Śladami Świętego Jacka”
2009
PTTK O/Opole

9.

MOT „Szlakami Świętego Jana Nepomucena”
2003
KTP O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”

10.

Odznaka „Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej”
2015
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

11.

Odznaka DogWay – Psi Turysta
2012
Hodowla AKI Line i Klub DOG Line

12.

Odznaka „Drogami Świętego Jakuba”
2007
O/PTTK w Szamotułach

13.

Odznaka Fotografii Krajoznawczej (OFK)
1972
Zespoły Instruktorów Fotografii PTTK i GRFK

14.

Odznaka „Indywidualny Rajd Pieszy Dookoła Polski”
1986
O/PTTK w Otwocku

15.

Odznaka Przyjaciel Naturalnego Środowiska (OPNŚ)
1975
O/PTTK Kraków-Nowa Huta Miasto

16.

Odznaka PTTK Geocaching Polska
2012
Portal geocaching.pl

17.

Odznaka „Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi”
2003
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

18.

Odznaka „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”
2005
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

19.

Odznaka „Szlakiem Kopców w Polsce”
2003
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

Odznaka „Tropiciel Przyrody”
2014
Ref. Weryfik. Odznaki „Turysta Przyrodnik”

21.

Odznaka „Turysta Przyrodnik”
1979
Ref. Weryfik. Odznaki „Turysta Przyrodnik”

22.

Odznaka „Zielonych Szlaków – Greenways”
2010
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

23.

Odznaka „Znawca Polskich Pomników Historii”
2009
Redakcja „Poznaj swój kraj”

24.

Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK „Trójstyki Granic Polski”
2012
O/Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim

25.

Ogólnopolska Odznaka PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa
2012
CRW KTKol. ZG PTTK,
O/PTTK w Jastrzębiu Zdroju

26.

OK im. Prymasa Tysiąclecia
2001
O/PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku

27.

OK im. Świętej Barbary
2011
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

28.

OK „Jan Kiepura – Chłopak z Sosnowca”
2010
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
O/PTTK w Sosnowcu

29.

OK „Krzyże Pokutne w Polsce”
2005
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

30.

OK „Miejsca kultu Jana Pawła II”
2014
Zespoły Weryfikacyjne ROK

31.

OK Obiektów Sakralnych „Miejsca Święte w Polsce”
2005
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

32.

OK PTTK „Flisak Wisłą”
2015
KTM PTTK „Flisak” w Toruniu

33.

OK PTTK „Powstanie Listopadowe 1830-31”
2008
O/PTTK Warszawa Praga Południe

34.

OK PTTK „Poznaj Chaczkary w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

35.

OK PTTK „Poznaj Dowódców Powstania Styczniowego”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

36.

OK PTTK „Poznaj Kalwarie w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

37.

OK PTTK „Poznaj Miejsca Mało Znane”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

38.

OK PTTK „Poznaj Miejsca Mocy w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

39.

OK PTTK „Poznaj Najpiękniejsze Uzdrowiska w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

40.

OK PTTK „Poznaj Osobliwości Przyrody w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

41.

OK PTTK „Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

42.

OK PTTK „Poznaj Planetaria w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

43.

OK PTTK „Poznaj Polaków w Walce o Wolność 1904-22”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

44.

OK PTTK „Poznaj Pomnikowe Lokomotywy w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

45.

OK PTTK „Poznaj Skanseny w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

46.

OK PTTK „Poznaj Synagogi w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

47.

OK PTTK „Poznaj Szlak Grunwaldzki”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

48.

OK PTTK „Poznaj Tunele w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

49.

OK PTTK „Poznaj Wieże Ciśnień w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

50.

OK PTTK „Poznaj Zabytki Techniki w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

51.

OK PTTK „Poznaj Zabytkowe Dworce Kolejowe w Polsce”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

52.

OK PTTK „Poznaj Zapory Wodne w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

53.

OK PTTK „Szlakiem Andrzeja Scheera”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

54.

OK PTTK „Szlakiem Dziewięciu z Wujka”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

55.

OK PTTK „Szlakiem Hetmana Stefana Czarnieckiego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

56.

OK PTTK „Szlakiem Jana Zamoyskiego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

57.

OK PTTK „Szlakiem Klasztorów i Opactw w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

58.

OK PTTK „Szlakiem Koronowanych Sanktuariów Maryjnych w Polsce”
2007
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

59.

OK PTTK „Szlakiem Małych Miasteczek”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

60.

OK PTTK „Szlakiem Mariusza Zaruskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

61.

OK PTTK „Szlakiem Mikołaja Reja”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

62.

OK PTTK „Szlakiem Piramid w Polsce”
2007
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

63.

OK PTTK „Szlakiem Podziemnych Tras Turystycznych w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

64.

OK PTTK „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemiach Polskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

65.

OK PTTK „Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

66.

OK PTTK „Szlakiem Walk Batalionów Chłopskich”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

67.

OK PTTK „Szlakiem Wincentego Pola”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

68.

OK PTTK „Szlakiem Zabytkowych Mostów w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

69.

OK PTTK „Szlakiem Zabytków Archeologicznych w Polsce”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

70.

OK PTTK „Szlakiem Zabytków Dawnego Prawa na Ziemiach Polskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

71.

OK PTTK „Szlakiem Zamków Krzyżackich w Polsce”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

72.

OK PTTK „Szlakiem Zegarów Wieżowych w Polsce”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

73.

OK PTTK „Śladami Koziołka Matołka”
2013
O/Stołeczny PTTK w Warszawie

74.

OK PTTK „Śladami Polskich Bitew”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

75.

OK PTTK „Śladami Traktora Polskiego”
2016
O/PTTK „Ursus” w Warszawie

76.

OK „Szlakami Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”
2006
O/PTTK w Szamotułach

77.

OK „Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce”
2000
RO/Szczeciński PTTK

78.

OK „Szlakiem Cmentarzy Wojennych”
2004
O/PTTK w Otwocku

79.

OK „Szlakiem Napoleona i jego żołnierzy”
2006
O/PTTK w Szamotułach

80.

OK „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce”
2015
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

81.

OK „Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce”
2007
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

82.

OK „Szlakiem Władysława Stanisawa Reymonta”
2011
SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie

83.

OK „Szlakiem wsi – dawnych miast”
2008
SKT PTTK przy Zespole Szkół w Przyrowie

84.

OK „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”
2008
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

85.

OK „Śladami gen. Stanisława Sosabowskiego i jego żołnierzy”
2015
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

86.

OK „Śladami Ofiar Górniczego Stanu”
2014
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

87.

OK „Śladami Mennonitów w Polsce”
2012
RO/PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

88.

OK „Śladami Wojciecha Korfantego”
2007
O/PTTK Siemianowice Śląskie

89.

OKT „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce”
2003
O/Łódzki PTTK

90.

OK „Wędrówki za św. Florianem”
2006
O/PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku

91.

OOT PTTK „Szlakami Walk o Niepodległość”
2004
KTP O/PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

92.

OP „Szlakiem Wrześniowych Virtuti Militari”
2000
Referaty Weryfikacyjne OTP

93.

ORKol. „Szlakami Zamków w Polsce”
1982
Referaty Weryfikacyjne KTKol.

94.

ORKol. PTTK „Dookoła Polski”
1974
Referaty Weryfikacyjne KTKol.

95.

OT „966 r. Narodziny Państwa Polskiego”
2016
O/Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A.

96.

OTK „Chwała Polskich Skrzydeł”
2009
O/„Żoliborski” PTTK w Warszawie

97.

OTK im. Ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”
2006
O/„Żoliborski” PTTK w Warszawie

98.

OTK im. Żwirki i Wigury
2002
O/PTTK Jastrzębie

99.

OTK „Poznaj Bazyliki w Polsce”
2015
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

100.

OTK „Poznaj Pałace i Zamki w Polsce”
2017
O/PTTK Radlin przy KWK „Marcel”

101.

OTK „Szlakami Polskiej Kawalerii XX w.”
2005
Referaty Weryfikacyjne OTP

102.

OTK „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”
1997
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

103.

OTK „Szlakiem Cystersów w Polsce”
2000
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

104.

OTK „Szlakiem króla Stanisława Leszczyńskiego”
?
O/PTTK w Szamotułach

105.

OTK „Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego”
2004
RW KTP O/PTTK przy HTS w Krakowie

106.

OTK „Śladami Fryderyka Chopina”
1999
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

107.

OTK „Śladami gen. Józefa Bema”
2001
O/Wojskowy PTTK w Krakowie

108.

OTK Żołnierzy AK POS „Jerzyki”
2008
O/„Żoliborski” PTTK w Warszawie

109.

OTK „Śladami Św. Faustyny Kowalskiej – Patronki Łodzi”
2007
O/Łódzki PTTK,
O/PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy

110.

OTK PTTK „Szlakami Obrońców Granic”
2011
Zespoły Weryfikacyjne ROK PTTK

111.

OTK PTTK „Śladami Żołnierzy Wyklętych 1945-1963”
?
Zespoły Weryfikacyjne OTP

112.

OTK PTTK „Turysta Senior”
?
Zarządy Oddziałów PTTK

113.

OT „Rajd Kolarski Szlakami Władysława Huzy”
2000
TKK PTTK w Gliwicach

114.

OT „Szlakami Świętego Mikołaja”
2009
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

115.

Odznaka Turystyki Jaskiniowej (OTJ)
2007
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

116.

Rodzinna OT „Mama, tata, rower i ja”
?
Komisja Weryfikacyjna O/PTTK w Zawierciu

117.

TO „Szlakami Chwały Oręża Polskiego”
1967
RPK PTTK Warszawa
O/Wojskowy PTTK w Krakowie

118.

Turystyczna Odznaka im. Ryszarda Mielnika
2010
RRTKol. PTTK w Katowicach

119.

Krajoznawcze Odznaki Kolekcjonerskie
1987
Zespół d/s Kolekcjonerskich
przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

120.

Odznaka Turysty Caravaningowego
?
Okręg. Kom. Sport. Popularnych i Turystyki
Komisja Caravaningu i Campingu PZM

121.

OPTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
?
Oddziały PTSMLp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Kol.OR IRR „Ziemia Cieszyńska”
2007
TKKol. „Ondraszek” Cieszyn

2.

Kol.ROK PTTK „Dwory i Pałace Północnych Kaszub”
2017
Pomorska KTKol. w Gdańsku

3.

Krajoznawcza Odznaka im. dr Tytusa Chałubińskiego
?
Komisja GOT PTT O/PTT w Radomiu

4.

Krajoznawcza Odznaka Morska (KOM)
1986
O/Marynarki Wojennej w Gdyni
Oddziały PTTK województw nadmorskich

5.

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Besky(i)dy”
2008
RR KST Čadca (Słowacja)
KČT Třinec i PTTS-BS w RC (Czechy)
O/PTTK „Wisła” w Wiśle
O/Babiogórski PTTK w Żywcu (Polska)

6.

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Besky(i)dy II”
2012
RR KST Čadca (Słowacja)
KČT Třinec i PTTS-BS w RC (Czechy)
O/PTTK „Wisła” w Wiśle
O/Babiogórski PTTK w Żywcu (Polska)

7.

Odznaka Pomorskiej Drogi Św. Jakuba
2014
Regionalny O/PTTK w Słupsku

8.

Odznaka „Rajd Kolarski Dookoła Dawnego Województwa Elbląskiego”
2017
O/PTTK „Ziemi Elbląskiej” w Elblągu
O/PTTK w Kwidzynie

9.

Odznaka „Schroniska Tatrzańskie”
2016
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

10.

Odznaka „Sudecki Włóczykij”
2011
O/Wrocławski PTTK

11.

Odznaka „Szlaki Tatr Polskich” (STP)
2016
O/Tatrzański PTTK w Zakopanem

12.

Odznaka „Tatrzańskie Dwutysięczniki”
2014
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

13.

Odznaka „Tatrzańskie Stawy”
2016
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

14.

Odznaka Turystyczna „111”
2010
O.W. „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach

15.

OK „Na Powstańczym Szlaku – Zagłębie Dąbrowskie 1863”
2013
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
O/PTTK w Sosnowcu

16.

OK „Pogranicze Polsko-Niemieckie 1918-1939”
2011
O/PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie

17.

OK „Przyjaciel Borów Tucholskich”
2007
RKIK PTTK, O/PTTK Grudziądz

18.

OK PTTK „Poznaj Szlak Jagielloński”
2013
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

19.

OK PTTK „Skarby Architektury między Wisłą a Bugiem”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

OK PTTK „Skarby Przyrody między Wisłą a Bugiem”
2008
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

21.

OK PTTK „Szlakiem Fortyfikacji Linii Mołotowa”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

22.

OK PTTK „Szlakiem Zabytków Doliny Bugu”
2012
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

23.

OK PTTK „Śladami Jakuba Wędrowycza”
2016
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

24.

OK „Szlakiem Baterii Artylerii Stałej na Polskim Wybrzeżu”
2012
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

25.

OK „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”
2005
O/PTTK w Luboniu

26.

OK „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”
2011
(reaktywacja)
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

27.

OK Śladami mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
2001
O/PTTK w Opocznie

28.

OK „Śladami św. Maksymiliana Marii Kolbego”
2000
O/PTTK Pabianice, O/PTTK Zduńska Wola

29.

OKT PTT „Główny Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

30.

OKT PTT „Mały Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

31.

OKT PTT „Tysięczniki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

32.

OKT PTT „Zamki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

33.

OPK „Miłośnik Doliny Radwi, Chocieli i Chotli”
2012
Koszaliński O/PTTK

34.

OR „Główne Szlaki Górskie Polski”
2010
O/PTTK w Opolu

35.

OR „Szlakiem Latarń Morskich Polskiego Wybrzeża”
2001
O/Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie

36.

OT „Główny Szlak Beskidzki PTTK”
2011
COTG PTTK w Krakowie

37.

OT „Główny Szlak Sudecki PTTK”
2011
COTG PTTK w Krakowie

38.

OT „Każdemu jego Everest 8848”
2000
O/PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach

39.

OTK „Miłośnik Puszczy Drawskiej”
2005
O/Szczeciński PTTK, O/PTTK Piła,
K.M.T.R. „Dynamo” w Krzyżu Wlkp.

40.

OTK „Na szlaku VIA REGIA”
2011
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
O/PTTK w Sosnowcu

41.

OTK „Szlakiem Orlich Gniazd”
2004
O/PTTK w Zawierciu

42.

OTK „Szlakiem Warowni Jurajskich”
2010
O/PTTK w Zawierciu

43.

OTK „Zielony Szlak Kraków – Morawy – Wiedeń”
2005
O/PTTK Jastrzębie Zdrój

44.

OT Miłośnik Latarń Morskich „BLIZA”
2006
Towarzystwo Przyjaciół CMM w Gdańsku

45.

OT „Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3”
2013
O/Wrocławski PTTK we Wrocławiu

46.

OT „Śladami Kazimierza Sosnowskiego – Główny Szlak Beskidzki”
2009
O/PTTK w Dąbrowie Górniczej

47.

Regionalna Grunwaldzka OTK „Grunwald 1410–2010”
2010
O/Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie

48.

Regionalna Odznaka „Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego”
2012
KTKol. „Ktukol”, O/PTTK Głuchołazy

49.

RKOT „Szlakiem Czarownic”
2010
KTKol. „Ktukol”, O/PTTK Głuchołazy

50.

ROK „Przyjaciel Łużyc” (ROK PŁ)
2001
O/PTTK „Powiatu Żarskiego”, O/M PTTK Gubin
O/PTTK „Pogórze Izerskie” w Lubaniu
O/PTTK „Ziemi Łużyckiej” w Zgorzelcu

51.

ROTK „Miłośnik Jury”
1984
OR/PTTK Częstochowa, O/Krakowski PTTK,
O/PTTK Zawiercie, O/PTTK Olkusz

52.

ROTK PTTK „Śladami Mikołaja Kopernika”
2010
O/Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie

53.

Turysta Euroregionu Nysa
2001
O/PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

OK PTTK „Szlakiem 1 Korpusu Pancernego WP”
2006
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

2.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku strzelców konnych zmotoryzowanych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

3.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

4.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

5.

OK PTTK „Szlakiem 1 pułku ułanów krechowieckich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

6.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

7.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

8.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

9.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

10.

OK PTTK „Szlakiem 2 pułku ułanów grochowskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

11.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku artylerii ciężkiej im. Króla Stefana Batorego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

12.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku artylerii lekkiej Legionów”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

13.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

14.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

15.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

16.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku szwoleżerów mazowieckich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

17.

OK PTTK „Szlakiem 3 pułku ułanów śląskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

18.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

19.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku strzelców konnych Ziemi Łęczyckiej”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

20.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

21.

OK PTTK „Szlakiem 4 pułku ułanów zaniemeńskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

22.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

23.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

24.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

25.

OK PTTK „Szlakiem 5 pułku ułanów zasławskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

26.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

27.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku strzelców konnych im. Hetmana Wielkiego
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

28.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku strzelców podhalańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

29.

OK PTTK „Szlakiem 6 pułku ułanów kaniowskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

30.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku artylerii lekkiej Legionów”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

31.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

32.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku strzelców konnych wielkopolskich”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

33.

OK PTTK „Szlakiem 7 pułku ułanów lubelskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

34.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku artylerii ciężkiej”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

35.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

36.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

37.

OK PTTK „Szlakiem 8 pułku ułanów im. księcia Józefa Poniatowskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

38.

OK PTTK „Szlakiem 9 pułku piechoty legionów”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

39.

OK PTTK „Szlakiem 9 pułku strzelców konnych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

40.

OK PTTK „Szlakiem 9 pułku ułanów małopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

41.

OK PTTK „Szlakiem 10 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

42.

OK PTTK „Szlakiem 10 pułku strzelców konnych zmotoryzowanych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

43.

OK PTTK „Szlakiem 10 pułku ułanów litewskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

44.

OK PTTK „Szlakiem 11 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

45.

OK PTTK „Szlakiem 11 pułku ułanów legionowych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

46.

OK PTTK „Szlakiem 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

47.

OK PTTK „Szlakiem 12 pułku ułanów podolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

48.

OK PTTK „Szlakiem 13 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

49.

OK PTTK „Szlakiem 13 pułku ułanów wileńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

50.

OK PTTK „Szlakiem 14 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

51.

OK PTTK „Szlakiem 14 pułku ułanów jazłowieckich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

52.

OK PTTK „Szlakiem 15 pułku ułanów poznańskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

53.

OK PTTK „Szlakiem 16 pułku piechoty Ziemi Tarnowskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

54.

OK PTTK „Szlakiem 16 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

55.

OK PTTK „Szlakiem 17 pułku piechoty”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

56.

OK PTTK „Szlakiem 17 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

57.

OK PTTK „Szlakiem 18 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

58.

OK PTTK „Szlakiem 19 pułku piechoty Odsieczy Lwowa”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

59.

OK PTTK „Szlakiem 19 pułku ułanów wołyńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

60.

OK PTTK „Szlakiem 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

61.

OK PTTK „Szlakiem 20 pułku ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

62.

OK PTTK „Szlakiem 21 pułku piechoty Dzieci Warszawy”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

63.

OK PTTK „Szlakiem 21 pułku ułanów nadwiślańskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

64.

OK PTTK „Szlakiem 22 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

65.

OK PTTK „Szlakiem 22 pułku ułanów podkarpackich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

66.

OK PTTK „Szlakiem 23 pułku piechoty im. Leopolda Lisa-Kuli (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

67.

OK PTTK „Szlakiem 23 pułku ułanów grodzieńskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

68.

OK PTTK „Szlakiem 24 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

69.

OK PTTK „Szlakiem 24 pułku ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego
Stanisława Żółkiewskiego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

70.

OK PTTK „Szlakiem 25 pułku artylerii lekkiej Ziemi Kaliskiej”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

71.

OK PTTK „Szlakiem 25 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

72.

OK PTTK „Szlakiem 25 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

73.

OK PTTK „Szlakiem 26 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

74.

OK PTTK „Szlakiem 26 pułku ułanów wielkopolskich”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

75.

OK PTTK „Szlakiem 27 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

76.

OK PTTK „Szlakiem 27 pułku ułanów im. Króla Stefana Batorego”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

77.

OK PTTK „Szlakiem 29 pułku strzelców kaniowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

78.

OK PTTK „Szlakiem 30 pułku strzelców kaniowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

79.

OK PTTK „Szlakiem 31 pułku strzelców kaniowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

80.

OK PTTK „Szlakiem 32 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

81.

OK PTTK „Szlakiem 33 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

82.

OK PTTK „Szlakiem 34 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

83.

OK PTTK „Szlakiem 35 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

84.

OK PTTK „Szlakiem 36 pułku piechoty Legii Akademickiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

85.

OK PTTK „Szlakiem 37 łęczyckiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

86.

OK PTTK „Szlakiem 38 pułku strzelców lwowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

87.

OK PTTK „Szlakiem 39 pułku piechoty”
2009
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

88.

OK PTTK „Szlakiem 40 pułku piechoty Dzieci Lwowskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

89.

OK PTTK „Szlakiem 41 suwalskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

90.

OK PTTK „Szlakiem 42 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

91.

OK PTTK „Szlakiem 43 pułku strzelców Legionu Bajończyków”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

92.

OK PTTK „Szlakiem 44 pułku strzelców Legii Amerykańskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

93.

OK PTTK „Szlakiem 45 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

94.

OK PTTK „Szlakiem 48 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

95.

OK PTTK „Szlakiem 49 huculskiego pułku strzelców”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

96.

OK PTTK „Szlakiem 50 pułku piechoty (LWP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

97.

OK PTTK „Szlakiem 50 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

98.

OK PTTK „Szlakiem 51 pułku strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

99.

OK PTTK „Szlakiem 52 pułku piechoty strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

100.

OK PTTK „Szlakiem 53 pułku piechoty strzelców kresowych”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

101.

OK PTTK „Szlakiem 54 pułku piechoty strzelców kresowych”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

102.

OK PTTK „Szlakiem 55 poznańskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

103.

OK PTTK „Szlakiem 56 pułku piechoty wielkopolskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

104.

OK PTTK „Szlakiem 57 pułku piechoty im. Karola II”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

105.

OK PTTK „Szlakiem 58 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

106.

OK PTTK „Szlakiem 59 wielkopolskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

107.

OK PTTK „Szlakiem 60 pułku piechoty wielkopolskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

108.

OK PTTK „Szlakiem 61 pułku piechoty wielkopolskiej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

109.

OK PTTK „Szlakiem 62 bydgoskiego pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

110.

OK PTTK „Szlakiem 63 toruńskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

111.

OK PTTK „Szlakiem 64 pomorskiego pułku strzelców murmańskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

112.

OK PTTK „Szlakiem 65 starogardzkiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

113.

OK PTTK „Szlakiem 66 kaszubskiego pułku piechoty im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

114.

OK PTTK „Szlakiem 67 pułku piechoty Obrony Narodowej”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

115.

OK PTTK „Szlakiem 68 wrzesińskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

116.

OK PTTK „Szlakiem 69 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

117.

OK PTTK „Szlakiem 70 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

118.

OK PTTK „Szlakiem 71 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

119.

OK PTTK „Szlakiem 72 pułku piechoty”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

120.

OK PTTK „Szlakiem 73 pułku piechoty”
2010
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

121.

OK PTTK „Szlakiem 74 górnośląskiego pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

122.

OK PTTK „Szlakiem 75 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

123.

OK PTTK „Szlakiem 76 pułku piechoty im. Ludwika Narbutta”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

124.

OK PTTK „Szlakiem 77 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

125.

OK PTTK „Szlakiem 78 pułku piechoty (II RP)”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

126.

OK PTTK „Szlakiem 79 pułku strzelców słonimskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

127.

OK PTTK „Szlakiem 80 pułku strzelców nowogrodzkich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

128.

OK PTTK „Szlakiem 81 pułku strzelców grodzieńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

129.

OK PTTK „Szlakiem 82 syberyjskiego pułku strzelców”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

130.

OK PTTK „Szlakiem 83 pułku strzelców poleskich im. Romualda Traugutta”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

131.

OK PTTK „Szlakiem 84 pułku strzelców poleskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

132.

OK PTTK „Szlakiem 85 pułku strzelców wileńskich”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

133.

OK PTTK „Szlakiem 86 pułku piechoty”
2011
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

134.

OK „Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich”
1997
O/Łódzki PTTK, O/PTTK Pabianice

135.

OK Szlakiem Bojowym 15 Pułku Piechoty „Wilków”
2006
O/PTTK Pabianice

136.

OTK „Szlakami 19 Pułku Ułanów Wołyńskich”
1994
KTP O/Stołeczny PTTK w Warszawie

137.

ROK PTTK „Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich”
2009
O/PTTK w Grudziądzu

138.

ROK PTTK „Szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”
2006
O/Wojskowy PTTK w Chełmie

139.

ROTK „Szlakami Walk I Armii WP o Wał Pomorski”
1980
O/PTTK Piła
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Odznaka „Diadem Polskich Gór”
2013
O/Wrocławski PTTK

2.

Odznaka „Korona Bieszczadów”
2017
O/PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku

3.

Odznaka „Korona Gór Polski”
1997
Redakcja „Poznaj swój kraj”

4.

Odznaka „Korona Gór Świętokrzyskich”
2006
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

5.

Odznaka „Korona Kaczawska 1998”
1998
O/PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

6.

Odznaka „Korona Beskidów”
2012
Hutniczo-Miejski O/PTTK w Krakowie

7.

Odznaka „Korona Beskidu Niskiego”
2015
O/PTTK w Jaśle

8.

Odznaka „Korona Beskidu Sądeckiego”
2014
O/PTTK „Beskid” w Nowym Sączu

9.

Odznaka „Korona Polskich Beskidów”
2002
O/PTTK w Bochni

10.

Odznaka „Mała Korona Beskidów”
2006
O/PTTK w Bielsku-Białej

11.

OR „Korona Sudetów”
2001
O/Wrocławski PTTK

12.

OT „Wielka Korona Sudetów”
2012
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”

13.

OT „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”
1999
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”

14.

OT „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”
2008
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”

15.

OT „Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich”
2011
O/PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”

16.

ROT „Korona Ziemi Kłodzkiej”
2010
O/PTTK MiędzygórzeLp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

JOT XXX Konkursu Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach
na Orientację
1997
Mazowiecka Komisja InO PTTK
O/PTTK Warszawa Praga Południe

2.

Jubileuszowa Odznaka „60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”
2012
Referaty Weryfikacyjne KOT

3.

Jubileuszowa Odznaka „Turysta Przyrodnik”
2008
Komisje Ochrony Przyrody PTTK

4.

Kolarska OTK „1850 lat Kalisza”
2009
Kaliski O/PTTK w Kaliszu

5.

Krajoznawcza Odznaka „Szlakami Kopernika”
1972
Komisje Oddziałów lub Okręgów PTTK

6.

Odznaka Jubileuszowa „1050 Rocznica Chrztu Polski”
2015
O/PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

7.

Odznaka Jubileuszowa „Sześćsetlecie Bitwy pod Grunwaldem”
2010
RPK PTTK Warszawa
przy Stołecznym O/Wojskowym

8.

Odznaka „Stulecia Turystyki Akademickiej” (OSTA)
2006
O/Miedzyuczelniany PTTK w Warszawie

9.

OOK PTTK „150 rocznica Powstania Styczniowego”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

10.

OOK PTTK „95 lat Sił Powietrznych”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

11.

OOK PTTK „95 Rocznica Powołania Policji”
2014
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

12.

OOK PTTK „95 rocznica Powstania Wielkopolskiego”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

13.

OOK PTTK „Śladami Marynarki Wojennej”
2013
KTP PTTK „Orły” Koszaliński O/PTTK

14.

OO „Roku szlaków turystycznych PTTK”
2007
O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach

15.

OOT „100 lat InO”
1997
O/Miejski PTTK w Radomiu

16.

OOT „25 lat OInO”
1999
Kapituła Odznaki, Klub InO „SKRÓTY” w Radomiu

17.

OOT „10 lat KInO ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim”
2006
O/PTTK w Radzyniu Podlaskim

18.

OOT „40 lat KInO ZG PTTK”
2003
GRW Komisji InO ZG PTTK

19.

Okolicznosciowa Odzanaka InO „50 lat KInO ZG PTTK”
2011
Referaty Weryfikacyjne OInO

20.

OOT PTTK w 50 rocznicę wielkiej akcji AK „Burza”
1994
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

21.

OOT PTTK w 100. rocznicę urodzin Majora Henryka Dobrzańskiego
„Hubala”
1997
O/M PTTK w Radomiu

22.

OOT „Rocznica urodzin Piotra Kołodzieja i Wojciecha Korfantego”
2003
O/PTTK Siemianowice Śląskie

23.

OPiKol. „Bitwa Warszawska 1920”
1990
O/PTTK Warszawa Praga Południe

24.

OROK „1000 km na 1000-lecie Żar”
2007
O/PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach

25.

OT „50-lecia PTTK”
2000
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK

26.

OT „60-lecia PTTK”
2010
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK

27.

OT „70 lat niepodległości”
1988
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

28.

OT „75-lecia 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich”
1993
Klub PTP im. Anieli Michalskiej w Warszawie

29.

OTK PTTK „Początki Drogi Ku Niepodległości”
2014
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

30.

OTK „Szlakami Insurekcji Kościuszkowskiej”
1994
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

31.

OTP „40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy”
1985
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

32.

OTP „Szlakami Polski Walczącej”
1989
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

33.

OT „PTTK w 50 rocznicę polskiego września”
1989
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

34.

OT „PTTK w 90 rocznicę niepodległości 1918-2008”
2008
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

35.

OT „Szlakami Walk Armii Krajowej”
1992
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

36.

OT „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”
1992
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

37.

OT Szlakiem Żołnierskich „Nieśmiertelników” 1939
2009
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

38.

OT „Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1995”
1995
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

39.

OT Ziem Zachodnich (OTZZ)
1959
Komisje Turystyki Kwalifikowanej PTTK
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
powstania
Weryfikacja

1.

Krajoznawcza Odznaka Regionalna „Perła Jury”
2007
Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”
O/PTTK w Zawierciu

2.

KTO PTTK „Szlakami Polski Ludowej”
1968
Komisje i Zarządy Oddziałów PTTK

3.

Łódzka Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna (ŁOKT)
1977
RPK Łódź

4.

Łódzka Odznaka Turystyczna (ŁOT)
1973
O/Łódzki PTTK

5.

Łódzka Odznaka „Uczestnik imprez na orientację”
1970
O/Łódzki PTTK

6.

„Miłośnik Rzeki Skawy”
1980
Komisja Turystyki Kajakowej „Bryza”
przy O/PTTK „Gwarek” w Mysłowicach

7.

Odznaka Krajoznawcza PTTK (OK-PTTK)
(zdobywana w latach 1975-1992)
1975
Komisje Krajoznawcze przy oddziałach PTTK
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

8.

Odznaka „Krajoznawca Wojsk Lotniczych”
1975 (?)
O/Wojskowy PTTK przy Klubie Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej w Warszawie

9.

OK 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi
1993
KTKol. O/Szczeciński PTTK

10.

OK „Miłośnik Pojezierza Drawskiego”
1989
ZW PTTK w Koszalinie

11.

OKol.RK „Dookoła Województwa Bielskiego”
1975
O/PTTK Bielsko-Biała

12.

OK „Turysta Miasta i Powiatu Tychy”
2001
O/PTTK Tychy

13.

OK Województwa Chełmskiego (OKWCh)
1977
O/PTTK Chełm

14.

OK Województwa Katowickiego
1983
O/PTTK Katowice, RPK

15.

OK Województwa Płockiego
1983
O/M PTTK w Płocku

16.

OK Województwa Wałbrzyskiego (OKWW)
1978
O/PTTK Wałbrzych

17.

OK PTTK Województwa Bialskopodlaskiego
1986
O/PTTK Biała Podlaska

18.

OK PTTK Województwa Nowosądeckiego
1980
O/PTTK Nowy Sącz

19.

ORKol. „Dookoła Województwa Bydgoskiego”
1984
ZW PTTK w Bydgoszczy

20.

ORKol. „Dookoła Województwa Elbląskiego”
1980
ZW PTTK w Elblągu

21.

ORKol. „Dookoła Województwa Gdańskiego”
1990
ZW PTTK w Gdańsku

22.

OR PTTK Województwa Tarnobrzeskiego
1986
O/PTTK Tarnobrzeg

23.

OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

24.

OTK „Beskidy”
1979
O/PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

25.

OTK Województwa Bielskiego
1977
O/PTTK Bielsko-Biała

26.

OTK Województwa Piotrkowskiego
1981
O/PTTK Piotrków Trybunalski

27.

OTK Województwa Słupskiego
1988
O/PTTK Słupsk, O/PTTK Lębork, O/PTTK Człuchów

28.

OTK „Znam Kraje Przyjaciół”
1976
Zarządy Wojewódzkie PTTK

29.

OTK „Znam Województwo Przemyskie”
1986
O/PTTK Przemyśl

30.

OTP „Szlakami Polskiej Jazdy”
1989
Komisje Turystyki Pieszej PTTK

31.

OT „Szlakiem pociągów pancernych września 1939”
1989
KPTP O/Stołeczny PTTK

32.

OT „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”
1969
O/PTTK Koszalin

33.

OT Ziemi Raciborskiej
1998
O/PTTK Racibórz

34.

ROKol. Dookoła Województwa Szczecińskiego
1984
RKTKol. O/Szczeciński PTTK

35.

ROK PTTK „Miłośnik Rzek Środkowego Wybrzeża”
?
Koszaliński O/PTTK

36.

ROK Województwa Toruńskiego
1978
O/Miejski PTTK Toruń

37.

ROTK „Szlakiem Walk nad Bzurą 1939”
1989
O/PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy

38.

ROTK Województwa Białostockiego
1979
O/PTTK Białystok

39.

ROTK Województwa Siedleckiego
1983
O/PTTK „Podlasie” w Siedlcach

40.

Znam Województwo Częstochowskie
1981
O/PTTK w Częstochowie

41.

ŻOK Ziemi Koszalińskiej
1987
O/PTTK Koszalin