OK ''Miłośnik Ziemi Świdwińskiej''1.   Celem Odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo-turystycznych miasta i gminy Świdwin, poznawanie zabytków kultury, wartościowych obiektów przyrodniczych.

2.   Odznaka jest jednostopniowa. Można ją zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych itp. organizowanych grupowo, indywidualnie lub z rodziną.

3.   Odznakę można zdobywać po ukończeniu siedmiu lat, w dowolnym czasie.

4.   Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

5.   Warunkiem zdobycia Odznaki jest zwiedzenie:

·    Na terenie miasta Świdwina:

–    5 zabytków architektury,

–    2 obiektów przyrodniczych,

–    3 miejsc pamięci narodowej.

·    Na terenie gminy Świdwin:

–    5 zabytków architektury,

–    5 obiektów przyrodniczych,

–    3 miejsc pamięci narodowej,

–    Źródła Regi lub Galbeny,

–    Odbycie jednej wycieczki szlakiem turystycznym.

6.   Potwierdzenie zwiedzenia może dokonać przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa, opiekun SKKT. Może to uczynić również nauczyciel, jeśli był obecny z uczniami podczas zwiedzania (potrzebna pieczątka szkoły). Potwierdzeniem mogą być pieczątki z obiektów lub miejscowości.

7.   Odznaka może być zatwierdzona z pominięciem wymogów regulaminu za szczególne zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych.

8.   Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTKK w Świdwinie, ul. 3 Marca 50, tel. (0-94) 365-20-59 (czwartki: godz. 10-12, 14-16). Odznakę można nabyć w Oddziale.

9.   Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdwinie w dniu 25.11.2004 r.

10. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTKK w Świdwinie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Świdwinie
ul. 3 Marca 50
78-300 Świdwin
tel.(0-94) 365-20-59
e-mail: zsrckp@poczta.onet.pl