OK ''Chrystianizacja Pomorza''§ 1

Oddział Szczeciński PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej przy OS PTTK ustanawia okresową odznakę krajoznawczą „Chrystianizacja Pomorza”.

§ 2

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w niniejszy dzienniczek-regulamin, w którym wymagane jest potwierdzenie zwiedzenia miejsc wyznaczonych regulaminem.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywaną podczas wycieczek: pieszych, kolarskich, autokarowych itp.).

§ 4

Kolejność potwierdzenia poszczególnych miejsc dowolna. Czas zdobywania odznaki: od 01.01.1994 r. do …

§ 5

Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu we wszystkich wymaganych do zwiedzenia miejscach. Pobyt potwierdza się przez uzyskanie pieczątki. Opis krajoznawczy dotyczy dowolnie wybranego potwierdzonego obiektu.

§ 6

Dzienniczki weryfikuje i przyznaje odznaki Komisja Krajoznawcza Oddziału Szczecińskiego PTTK (Al. Jedności Narodowej 49 a, Szczecin). Zakupu odznaki dokonuje się na podstawie zweryfikowanych dzienniczków. Dzienniczki i odznaki zakupić można w biurze Oddziału Szczecińskiego PTTK.

§ 7

Odznakę „Chrystianizacja Pomorza” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

Obiekty do zwiedzenia

1. Cerkwica – kościół parafialny
2. Dowolnie wybrana parafia św. Ottona w woj. szczecińskim
3. Stargard Szczeciński – kościół NMP
4. Pyrzyce – kościół NMP Bolesnej
5. Szczecin – Bazylika Katedralna św. Jakuba Apostoła
6. Szczecin – kościół św. Piotra i Pawła
7. Wolin – kościół parafialny
8. Kamień Pomorski – katedra


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
im. Stefana Kaczmarka
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 49 a
tel./fax (0-91) 434-56-24
http://ros.pttk.pl
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl