Pierwotnie Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakami ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Motorowy PTTK „ZRYW” w Prudniku z okazji roku Prymasa Tysiąclecia.

Odznaka nadawana była podczas Rajdu, który został zarejestrowany pod nr 149/2001 przez KTM ZG PTTK. Zakończenie Rajdu i wręczenie odznak nastąpiło w dniu 26 sierpnia 2001 r. w klasztorku Prudniku-Lesie – miejscu internowania Prymasa.Odznaka Krajoznawcza im. Prymasa Tysiąclecia1.      Odznaka ustanowiona została przez Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku.

2.      Celem odznaki jest przybliżenie i popularyzowanie postaci wybitnego Polaka ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

3.      Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8 lat.

4.      Odznaka jest jednostopniowa.

5.      Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie 4 miejsc związanych z życiem i działalnością Prymasa Tysiąclecia, wymienionych w załączonym wykazie w dowolnym okresie. W tym jednego z miejsc internowania.

6.      Odznakę można zdobywać niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

7.      Potwierdzenie zwiedzanych obiektów jak dla turystyki kwalifikowanej – karta potwierdzeń terenowych, pieczątki, fotografie, kronika wycieczek, opisy itp. (data, obiekt, opis, potwierdzenie, związek z osobą Prymasa Tysiąclecia).

8.      Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku.

9.      Dystrybutorem odznaki jest Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 56; telefon (0-77) 436-39-41.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI

Trasa Prymasa Tysiąclecia

Miejsca internowania:

Pozostałe miejscowości:

Oraz inne nie ujęte w wykazie, a związane z życiem i działalnością Prymasa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich”
ul. Kościuszki 56, 48-200 Prudnik
tel. (0-77) 436-39-41
http://prudnik.pttk.pl
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl