ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU OK PTTK
„ŚLADAMI IRENY SENDLEROWEJ – MATKI DZIECI HOLOCAUSTU”

KANON KRAJOZNAWCZY

I. Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Punktem wyjścia jest monumentalny Pomnik Bohaterów Getta, na skwerze przy ul. Ludwika Zamenhofa, na warszawskim Śródmieściu. Trakt obejmuje ciąg pomników i tablic pamiątkowych wzdłuż ul. Ludwika Zamenhofa, przez skwer Szmula Zygelbojma, ul. Stawki aż do muru-pomnika na Umschlagplatzu usytuowanego na miejscu bocznic kolejowych, skąd wywożono Żydów do obozów zagłady.

II. Miejscowości i obiekty zagraniczne

 1. Jerozolima, Izrael – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vaschem na Górze Hertla; Las Sprawiedliwych – drzewo Ireny Sendlerowej (cedr przed pawilonem dziecięcego muzeum Yad Vashem).

III. Miejscowości i obiekty w Polsce

 1. Chotomów, woj. mazowieckie, pow. legionowski, gm. Jabłonna – miejsce umieszczenia dzieci żydowskich przemycanych z warszawskiego getta.

 2. Łódź – miejsce zamieszkania Heleny Grobelny ps. „Halina”, gdzie kilkakrotnie odwiedzała ją Irena Sendler.

 3. Otwock – miejsce zamieszkania w dzieciństwie i latach młodzieńczych.

 4. Tarczyn, woj. mazowieckie, pow. piaseczyński – miejsce zamieszkania w latach międzywojennych.

 5. Turkowice, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice – miejsce umieszczenia dzieci żydowskich przemycanych z warszawskiego getta.

 6. Warszawa – Cmentarz Powązkowski – miejsce wiecznego spoczynku.

 7. Warszawa – d. Gmach Wolnej Wszechnicy Polskiej, ul. Opaczewska 2a (dziś ul. Banacha); przy WWP działało Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, z którym współpracowała Irena Sendler w latach 1932-35.

 8. Warszawa – d. kamienica przy ul. Markowskiej 15 na Pradze – miejsce, gdzie pod nazwiskiem Stefan Zgrzembski ukrywał się bliski współpracownik i przyszły mąż Ireny Sendlerowej oraz miejsce regularnych spotkań Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

 9. Warszawa – d. ogródek przy domu Jadwigi Piotrowskiej przy ul. Lekarskiej 9 – miejsce ukrycia słoika z listą ocalonych dzieci żydowskich.

 10. Warszawa – d. Sąd Okręgowy na Lesznie (ob. al. Solidarności 127) – gdzie z pomocą woźnych sądowych Irena Sendler przemycała dzieci z getta (wejście z ul. Leszno) na tzw. stronę aryjską (wyjście na ul. Ogrodową).

 11. Warszawa – d. siedziba Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy oraz areszt śledczy Gestapo, al. Jana Chrystiana Szucha 25 (ob. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie) – miejsce przesłuchań po aresztowaniu.

 12. Warszawa – d. więzienie Pawiak, ul. Dzielna 24/26 (ob. Muzeum Więzienia „Pawiak” – oddział Muzeum Niepodległości) – miejsce osadzenia i licznych przesłuchań.

 13. Warszawa – Dom Prowincjalny oo. Bonifratrów na Nowym Mieście, ul. Sapieżyńska – miejsce zamieszkania w ostatnich latach życia.

 14. Warszawa – dom przy pl. Na Rozdrożu – miejsce zamieszkania w ostatnich latach życia.

 15. Warszawa – dom przy ul. Ludwiki 6 na Woli – miejsce zamieszkania.

 16. Warszawa – dom przy ul. Żurawiej 24 – w 1942 r. miejsce spotkania z Julianem Grobelnym ps. „Trojan” – przewodniczącym Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

 17. Warszawa – fragment muru getta przy ul. Siennej 55 i ul. Złotej 60.

 18. Warszawa – Główny Dom Schronienia dla Dzieci przy ul. Dzielnej 39 w getcie, w którym wielokrotnie bywała Irena Sendler.

 19. Warszawa – gmach Senatu RP w kompleksie parlamentarnym (obok budynku Sejmu RP), ul. Wiejska 6/8; gdzie 14.03.2007 r. padły znamienne słowa Ireny Sendler: „Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci”.

 20. Warszawa – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Szpital, ul. Płocka 26 – miejsce śmierci.

 21. Warszawa – skrzyżowanie ul. Żelaznej i ul. Leszno, gdzie 6.08.1942 r. Irena Sendler obserwowała Janusza Korczaka przechodzącego z grupą dzieci ze swojego Domu Sierot na Umschlagplatz.

 22. Warszawa – Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, pl. Grzybowski 12/16 – m. in. miejsce przemówienia po otrzymaniu nagrody im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce” przyznanej przez Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie.

 23. Warszawa – Umschlagplatz – miejsce związane z holokaustem w getcie warszawskim, pomnik upamiętniający deportację Żydów z warszawskiego getta do obozów zagłady.

 24. Warszawa – Uniwersytet Warszawski – studia polonistyczne.

IV. Szkoły i inne obiekty im. Ireny Sendler

 1. Skwierzyna, woj. lubuskie, pow. międzyrzecki – Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie, ul. Adama Mickiewicza 1.

 2. Toszek, woj. śląskie, pow. gliwicki – Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku, ul. Dworcowa 27.

 3. Warszawa – Fundacja im. Ireny Sendlerowej, ul. Walcownicza 35H.

 4. Warszawa – Gimnazjum Integracyjne nr 61 im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie na Woli, ul. Elekcyjna 21/23.

 5. Warszawa – Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendler w Warszawie na Grochowie, ul. Tarnowiecka 4.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski.


Pobierz załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF