OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Międzynarodowa Odznaka Krajoznawcza „Śladami świętego Jacka” w skrócie „Odznaka św. Jacka” została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK Opole.

2.   Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia na terenie całej Europy.

II. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu kościołów dominikańskich, podominikańskich, kościołów i kaplic p.w. św. Jacka Odrowąża w miejscowościach i miejscach odosobnionych, gdzie znajdują się ogólnodostępne posągi, rzeźby lub popiersia, płaskorzeźby, freski, witraże, obrazy, przenośne posążki św. Jacka itp.

2.   Odznaka posiada następujące stopnie:

a.   brązowy,

b.   srebrny,

c.   złoty.

3.   Generalną zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie i opisanie każdej postaci patrona:

a.   1 pkt – na terenie kraju zamieszkania zwiedzającego,

b.   2 pkt – poza granicami kraju zamieszkania,

4.   Generalną zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie i opisanie każdej postaci patrona:

·    dla stopnia brązowego – 25 pkt.

·    dla stopnia srebrnego – 50 pkt.

·    dla stopnia złotego – 85 pkt.

5.   Jako dodatkowy warunek zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach jest odwiedzenie następujących miejsc:

a.   do stopnia brązowego odznaki – Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim – miejsce narodzin – 3 pkt.

b.   do stopnia srebrnego - grób św. Jacka w kościele p.w. Trójcy Świętej w Krakowie – 5 pkt.

c.   do stopnia złotego – w kolumnadzie wokół Placu Św. Piotra w Rzymie – panteon świętych – 15 pkt.

6.   Raz odwiedzona i opisana postać patrona nie może być zaliczana na poczet kolejnych stopni.

7.   W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

8.   Nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni odznaki nie więcej niż 50%.

III. EWIDENCJA I POŚWIADCZENIE WYCIECZEK, WERYFIKACJA I REJESTRACJA ZDOBYTYCH ODZNAK

1.   Zdobywający Odznakę „Śladami św. Jacka” obowiązany jest posiadać i prowadzić kronikę (książeczkę) ewidencji wycieczek.

2.   Wycieczki wpisane do kroniki (książeczki) ewidencji wycieczek powinny zawierać: udokumentowane wykonaną fotografią postaci (jeśli jest to możliwe) wraz z osobą zdobywającą, poświadczeniem kadry programowej PTTK (przewodnik, przodownik, instruktor, organizator turystyki tylko podczas wspólnego) lub wiarygodnym potwierdzeniem terenowym – pieczątką z nazwą miejscowości itp.

3.   Weryfikację i rejestrację przyznanych odznak dokonuje i prowadzi Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej PTTK Oddział Opole. W celu uzyskania weryfikacji danego stopnia odznaki „Śladami św. Jacka” należy dostarczyć kronikę osobiście lub wysłać pocztą do PTTK O/Opole. W przypadku wysyłania książeczki pocztą, należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami na przesyłkę poleconą.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Odznaki można nabywać w PTTK Oddział Opole. Cena odznaki w stopniu brązowym wynosi – 12 zł (od 15 listopada 2010 r.)

PTTK Oddział Opole
ul. Krakowska 9
45- 018 Opole
z dopiskiem: Odznaka Śladami św. Jacka

2.   Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Pieszej PTTK Oddział Opole.

3.   Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Opole nr 5/VI/2009/ZO z dnia 6 czerwca 2009 r.

4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2010 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Opole
ul. Krakowska 9, 45- 018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13
e-mail: pttk.biuro@wp.pl
http://opole.pttk.pl