1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze szlakiem bojowym 50 pułku piechoty (LWP).

  2. Odznaka jest jednostopniowa.

  3. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić 5 zabytków w miejscowościach położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.

  4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

  5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

  6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

  7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

  8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

  9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

  10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

  11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik do Regulaminu
OK „Szlakiem 50 pułku piechoty (LWP)”

Olsztyn, Lidzbark Warmiński.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI