Uchwała Zarządu Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu
z dnia 6 listopada 2005 r.

OK ''Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego''Zarząd Oddziału realizując działania w zakresie Pamięci Narodowej postanawia kontynuować pobudzanie uczuć patriotycznych w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży. W tym celu ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”.

Zdobycie odznaki wymagać będzie odwiedzania miejsc lub pamiątek związanych z bohaterami narodowymi takimi jak Józef Wybicki i Henryk Dąbrowski. Pieśń, która towarzyszyła Polakom w walce o niepodległość, a od 26 lutego 1927 roku jest hymnem narodowym. Podstawą zdobycia odznaki jest książeczka wycieczek, w której uczestnik potwierdza pobyt w danym miejscu wg zawartego w niej regulaminu.

REGULAMIN ODZNAKI

1.      Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego.

2.      Celem zdobycia odznaki jest pobudzanie uczuć patriotycznych w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży.

3.      Odznakę może zdobyć każdy turysta po ukończeniu 8-go roku życia.

4.      Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie w ciągu roku kalendarzowego 5 miejsc historycznie związanych z postaciami Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego na podstawie załączonego wykazu, lub innych miejsc nie wymienionych w wykazie, a związanych z tymi postaciami.

5.      Kandydat zdobywa potwierdzenia terenowe uzyskane u Przodowników Turystyki Kwalifikowanej lub Instruktorów Krajoznawstwa – jak dla turystyki kwalifikowanej (książeczka wycieczek, zdjęcia, opis obiektów).

6.      Odznakę przyznaje Komisja Historii i Tradycji Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu.

7.      Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Luboniu, 62-031 Luboń ul. Żabikowska 60.

8.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Historii i Tradycji Oddziału PTTK w Luboniu.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:

Będomin – miejsce urodzenia Józefa Wybickiego, Muzeum Hymnu.
Margonin – izba pamięci Józefa Wybickiego.
Wełna – miejscowość, z której pochodzi Estera żona Wybickiego, miejsce ślubu, drewniany kościół.
Manieczki – miejsce śmierci Józefa Wybickiego, muzeum, pomnik.
Brodnica k/Śremu – miejsce spoczynku Józefa Wybickiego do 1923 r., pomnik.
Śrem – pomnik Józefa Wybickiego.
Kościerzyna – pomnik Józefa Wybickiego.
Pierzchowice k/Bochni – miejsce urodzenia Jana Henryka Dąbrowskiego.
Winnogóra – miejsce śmierci i spoczynku Jana Henryka Dąbrowskiego, izba pamięci.
Poznań – Stary Rynek – Pałac Mielżyńskich (Pałac Górowskiego) miejsce spotkania z przedstawicielami społeczeństwa Wielkopolskiego, tablica pamiątkowa.
Poznań – kościół pw. św. Wojciecha – miejsce spoczynku prochów Józefa Wybickiego, miejsce przechowywania urny z sercem Jana Henryka Dąbrowskiego, tablica pamiątkowa.
Środa Wlkp. – pomnik Jana Henryka Dąbrowskiego.
Warszawa – Plac Jana Henryka Dąbrowskiego – płyta – kamień węgielny.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Luboniu
im. Cyryla Ratajskiego
ul. Żabikowska 60
62-031 Luboń