OK ''Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce'' - popularna   OK ''Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce'' - brązowa   OK ''Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce'' - srebrna   OK ''Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce'' - złota   OK ''Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce'' - dużaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w 2009 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 3. Odznaka posiada pięć stopni:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • duży.

 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby znajdujących się w Polsce obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

Stopień odznaki

Liczba
obiektów

popularny

1

brązowy

3

srebrny

5

złoty

7

duży

7

 1. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 2. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 3. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.

 3. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).

 2. Autorem znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 4. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie 20 listopada 2013 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 13 maja 2014 roku uchwałą 21/XVIII/2014. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

Załącznik
do Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Wykaz obiektów:

 1. Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie.

 2. Kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce.

 3. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 4. Puszcza Białowieska (Białowieski Park Narodowy).

 5. Stare Miasto w Warszawie.

 6. Stare Miasto w Zamościu.

 7. Średniowieczny zespół miejski Torunia.

 8. Zamek Krzyżacki w Malborku.

 9. Zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 10. Kościół Pokoju pw. św. Ducha w Jaworze.

 11. Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

 12. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej.

 13. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem.

 14. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim.

 15. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie.

 16. Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej.

 17. Kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej.

 18. Park Mużakowski w Łęknicy.

 19. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu.

 20. Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku.

 21. Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach.

 22. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu.

 23. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych.

 24. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu.

 25. Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu.

 26. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Smolniku.

 27. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku.

 28. Kopalnia soli w Bochni.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl