I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Odznaka krajoznawcza PTTK „Turysta miasta i powiatu Tychy” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach.

OK ''Turysta Miasta i Powiatu Tychy''

2.     Celem odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki i poznawania piękna miasta Tychy oraz najbliższej okolicy.

3.     Odznaka jest jednostopniowa.

4.     Odznaka jest odpłatna.

5.     Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tychach Al. Niepodległości 116.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.     Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.

2.     Potwierdzenia można zdobywać w sporządzonych przez siebie kronikach. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.

3.     Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować pieczątką szkół, kościołów, instytucji, sklepów.

4.     Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych, motorowych na terenie miasta i powiatu Tychy, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.

5.     Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.     Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

7.     Warunkiem obowiązkowym dla zdobycia odznaki jest udział w jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Tychach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Tychach.

2.     Odznaka krajoznawcza PTTK „Turysta miasta i powiatu Tychy” została zatwierdzona dnia 24.01.2001 r. i od tego czasu wchodzi w życie.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

I. Zabytki i obiekty krajoznawcze.

  1. Browar książęcy – ul. Mikołowska.
  2. Zabudowania ulicy Damrota z domami XIX w.
  3. Stary młyn z końca XIX w. – ul. Starokościelna.
  4. Pałac wraz z muszlą koncertową i pijalnią piwa – ul. Katowicka 2.
  5. Zameczek myśliwski książąt pszczyńskich – Promnice.
  6. Resztki zabudowań po dawnej hucie żelaza – Paprocany ul. Nad Jeziorem.
  7. Fabryka celulozy i papieru z XIX w. – Czułów.
  8. Szkoła z 1872 r. – Cielmice.
  9. Owczarnia z końca XVIII w. – Lędziny.
10. Kostnica na cmentarzu ewangelickim – Hołdunów.
11. Budynek gminy protestanckiej – ob. Porodówka – Hołdunów.
12. Zagroda – Lędziny Zamoście – ul. Zakole 16.
13. Budynek szkoły – Chełm Śląski – ul. Śląski 12.
14. Domy – Goławiec – ul. Goławiecka 34, 29, 60, 110 i ul. Folwarczna 9, 13, 20.
15. Zespół dworski (dwór, spichlerz, obora, stodoła, park) – Kopciowice.
16. Zabudowa mieszkaniowa – Kopciowice (rejon ulic Zgody i Zakole).
17. Średniowieczny kopiec z kapliczką Św. Jana Nepomucena – Bieruń Stary.
18. Stara studnia – Bieruń Stary (przy dworcu autobusowym).

II. Miejsca pamięci narodowej.

  1. Pomnik Powstańców Śląskich – Plac Wolności.
  2. Pomnik Walki i Pracy w Parku Miejskim.
  3. Pomnik Pamięci Zamordowanych 22.09.1944 r. – ul. Kościuszki.
  4. Tablica upamiętniająca zryw ludu śląskiego w I Powstaniu Śląskim – budynek przedszkola nr 3 – ul. Paprocańska.
  5. Pomnik Powstańców Śląskich i ofiar II wojny światowej 1939 r. – Lędziny.
  6. Pomnik Powstańców Śląskich – Bieruń Stary – Rynek.
  7. Pomnik ofiar II wojny światowej – Bieruń Stary (cmentarz).
  8. Pomnik ofiar kampanii wrześniowej – Bieruń Stary (cmentarz).
  9. Cmentarz żydowski – Bieruń Stary.
10. Pomnik Powstańców Śląskich – Bojszowy Stare (cmentarz).
11. Pomnik upamiętniający czyn Anny i Józefa Lysków – Bojszowy Stare – ul. Jana.
12. Pomnik ku czci 5-ciu obywateli Urbanowic zamordowanych przez hitlerowców.
13. Pomnik Powstańców Śląskich – Bieruń Nowy ul. Wawelska.
14. Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 r. – Imielin (cmentarz).
15. Pomnik ku czci Bojowników o Polskość Ziemi Śląskiej – Imielin – Rynek.
16. Kopiec Wolności z obeliskiem – Imielin – ul. Wyzwolenia.

III. Kościoły i kapliczki przydrożne.

  1. Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny.
  2. Kościół p.w. Ducha Świętego – ul. Myśliwska 43.
  3. Kościół p.w. Św. Krzysztofa – ul. Wyszyńskiego 1.
  4. Kościół p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. Sikorskiego 200.
  5. Kościół p.w. Krzyża Świętego – Czułów – ul. Bzów 15.
  6. Kościół p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – Cielmice – ul. Targiela.
  7. Kościół p.w. Św. Jana Robotnika – Wartogłowiec – ul. Dzwonkowa 49.

  8.  Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów – Wilkowyje – ul. Wilcza 11, oraz figura Matki Boskiej z 1916 r. na dziedzińcu kościoła.

  9. Kościół p.w. Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask – Urbanowice.
10. Kościół p.w. Chrystusa Króla – Hołdunów.
11. Kościół ewangelicko-augsburski  p.w. Św. Trójcy – Hołdunów.
12. Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej – Imielin.
13. Kościół p.w. Św. Klemensa – Lędziny.
14. Kościół p.w. Św. Anny – Lędziny.
15. Klasztor Sióstr Boromeuszek – Lędziny.
16. Kościół p.w. Św. Bartłomieja Apostoła – Bieruń Stary.
17. Kościół p.w. Św. Walentego – Bieruń Stary.
18. Kościół p.w. Trójcy Świętej – Chełm Śląski.
19. Kościół p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – Bojszowy Stare.
20. Kapliczka słupowa z 1706 r. – ul. Nowokościelna.
21. Krzyż przydrożny – ul. Biblioteczna.
22. Krzyż przydrożny – ul. gen. Grota Roweckiego (obok supersamu A-Z).
23. Kapliczka Św. Jana Nepomucena – Cielmice – ul. Ziołowa.
24. Kapliczka Św. Tekli – Cielmice – ul. Jedności.
25. Krzyż przydrożny z 1917 r. – Wartogłowiec.
26. Krzyż przydrożny z 1877 r. – Urbanowice – ul. Cielmicka.
27. Figurka Św. Floriana z XVIII w. – Bojszowy Stare – ul. Gaikowa.
28. Krzyż przydrożny z 1807 r. – Bojszowy Stare – ul. Gaikowa.
29. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z 1706 r. (herb Imielina) – Imielin.
30. Kapliczka przydrożna – Lędziny – ul. Sobieskiego.
31. Krzyż przydrożny – Lędziny Zamoście (skrzyżowanie ul. Zamoście z Zakole).
32. Kapliczka – Goławiec – ul. Goławiecka 45.

IV. Galerie i wystawy.

  1. Galeria „Obok” ul. Kard. Hlonda 1 (czynna wt.-sob.)
  2. Galeria „Miriam” Pl. Baczyńskiego 23 (czynna pon.-sob.)
  3. Galeria „Pittoria” ul. Skalna 163A (czynna codziennie).

V. Miejsca rekreacyjno-sportowe.

  1. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.
  2. Ośrodek Wypoczynkowy KWK „Ziemowit” – Lędziny.
  3. Jezioro Łysina – Bieruń Stary.

VI. Obiekty współczesne.

  1. Gmach Urzędu Miasta Tychy – al. Niepodległości.
  2. Stadion Zimowy – Tychy, ul. De Gaulle'a 2.
  3. Szpital Wojewódzki Specjalistyczny – Tychy, ul. Edukacji.
  4. Ratusz – Lędziny.

VII. Obiekty przyrodnicze.

  1. Wszystkie parki zabytkowe przy dworkach i pałacach.
  2. Pomniki przyrody:

·       2 lipy – Paprocany (obok baru A-W),

·       dąb „Świętojan” – Bojszowy Stare (w Parku Dworskim),

·       dąb szypułkowy – Goławiec (zbieg ulic Goławieckiej i Czapli),

·       brzoza brodawkowata – Lędziny Zamoście ul. Zakole,

·       2 lipy drobnolistne – Lędziny Zamoście ul. Zamoście,

·       brzoza brodawkowata – Lędziny Zamoście ul. Zamoście,

·       olsza czarna – Lędziny Zamoście ul. Zamoście,

·       dąb szypułkowy – Bieruń Nowy ul. Barbórki,

·       wiąz pospolity – Bieruń Nowy ul. Wawelska 31,

·       lipa drobnolistna – Bieruń Nowy ul. Wawelska 31,

·       3 dęby szypułkowe – Bieruń Stary (teren dworca autobusowego),

·       wiąz pospolity – Bieruń Stary (teren dworca autobusowego),

·       lipa drobnolistna – Bieruń Stary (przy kościele Św. Walentego).

VIII. Impreza Oddziału PTTK Tychy.

Życzymy miłych wrażeń podczas zdobywania Odznaki!!!

Zarząd Oddziału PTTK Tychy.

Za zgodą Urzędu Miasta i Zarządu Oddziału PTTK Tychy.

Opracowali przodownicy turystyki kolarskiej: Stanisław Bajda i Stefan Mazgaj.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Al. Niepodległości 198
43-100 Tychy
tel./fax (0-32) 227-28-93, 227-76-06


UWAGA!

1 stycznia 2002 r. powołano powiat bieruńsko-lędziński
i dotychczasowy regulamin odznaki został zastąpiony regulaminem
TYSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK