I CZĘŚĆ OGÓLNA

1.      Zarząd Oddziału PTTK w Stargardzie Szczecińskim ustanowił Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Ziemi Stargardzkiej.

2.      Odznaka ma na celu popularyzowanie ciekawych historycznie, krajoznawczo i kulturowo walorów Ziemi Stargardzkiej.

ROTK ''Turysta Ziemi Stargardzkiej''

3.      Odznaka ma zachęcić miłośników krajoznawstwa i turystyki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

4.      Odznaka jest jednostopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat i spełni wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.

5.      Czas zdobywania odznaki jest nieokreślony.

6.      Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Stargardzkiej” mogą być zaliczone na inną odznakę.

7.      Spełnienie wymogów potwierdza przodownik turystyki kwalifikowanej lub turysta osobiście odciska pieczęć instytucji na trasie wycieczki w karcie zdobywania odznaki. Można dokonywać dodatkowych krótkich opisów.

8.      Weryfikacje przeprowadza oraz przyznaje odznakę Oddział PTTK w Stargardzie Szczecińskim, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

9.      Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki stanowiącej zarazem legitymację.

10. Odznaka może być przyznana z pominięciem wymogów regulaminu za zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do O/PTTK w Stargardzie Szczecińskim.

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W celu zdobycia Regionalnej Odznaki „Turysta Ziemi Stargardzkiej” należy spełnić następujące warunki:

1.      Zwiedzić lub obejrzeć:

A.    Muzeum w Stargardzie Szczecińskim

B.    Kościół NMP w Stargardzie Szczecińskim

C.    Ratusz w Stargardzie Szczecińskim

D.    Zamek w Pęzinie

E.    Zespół Pocysterski w Marianowie

2.      Przebyć i opisać szlak turystyczny „Stargard – Klejnot Pomorza”.

3.      Odbyć przynajmniej trzy wycieczki na podanych niżej trasach:

A.    Pęzino – dolina Kąpieli – grodzisko Bębnikąt-Strachocin – Stargard Szczeciński (szlak czerwony 18 km)

B.    Stargard Szczeciński – Grzędzice – Cisewo – Morzyczyn (szlak niebieski, czarny 14 km)

C.    Krępcewo (Kamienna Stella, ruiny Zamku) – Rzepliński Kanał – Witkowo Drugie – Strzebielewo.

D.    Marianowo – Czarnkowo – Pęzino (szlak czerwony 8,5 km)

E.    Małkocin – Lubowo – Stargard Szczeciński (10 km)

F.     Kobylanka – Bielkowo – Jęczydół – Morzyczyn (szlak zielony od Bielkowa 10 km)

Do pobrania Karta Zdobywania Odznaki (format PDF – 91 KB).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. E. Góreckiego
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Złotników 3a
tel. (0-91) 577-66-36