OK woj. łódzkiego - brązowa OK woj. łódzkiego - srebrna OK woj. łódzkiego - złotaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Radę Oddziałów PTTK w Łodzi.

1.      Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.

2.      Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z wawrzynem.

3.      Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczenia czasu.

4.      Odznaka w stopniu złotym z wawrzynem może być przyznana honorowo z pominięciem stopni przez Kapitułę Rady Oddziałów.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

2.      Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach, zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.

3.     Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu następującej liczby punktów:

·        brązowa 100,

·        srebrna 200,

·        złota 500.

4.      Odznaka złota z wawrzynem przyznawana jest honorowo dla posiadaczy złotej, którzy po jej zdobyciu uzyskali 100 punktów za organizację imprez i działalność krajoznawczą lub przy weryfikacji odznaki złotej za organizację imprez i działalność krajoznawczą posiadali 200 punktów.

LICZBA PUNKTÓW ORZYZNAWANA ZA:

1.      Zwiedzanie.

1.1       Miast i miejscowości:

·        15 punktów – Łódź, Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz,

·        10 punktów – Opoczno, Sulejów-Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia-Nieborów,

·        5 punktów – Oporów, Łask, Poddębice, Warta, Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódź, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny, Przedbórz, Radomsko.

Punkty za zwiedzanie w/w miast i miejscowości przyznawane niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów krajoznawczych 1.2; 1.3; 1.4;

1.2       Muzeów, izb pamięci, wystaw i galerii;

·          5 punktów – każde muzeum,

·          3 punkty – wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria.

1.3       Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic;

·          3 punkty – przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obiekcie lub miejscowości,

·          2 punkty przy opisie, przytoczeniu treści tablicy i potwierdzeniu przez uprawniona osobę.

1.4       Obiektów przyrodniczych;

·          5 punktów – parki krajobrazowe,

·          4 punkty – rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne,

·          2 punkty – pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.

Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawniona osobę.

2.      Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego;

·        5 pkt. – impreza turystyki kwalifikowanej,

·        3 pkt. – wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.

Punkty za udział w imprezach traktowane są jako premia, przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np. Oddział PTTK, szkoła), niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.

3.      Organizowanie imprez i działalność krajoznawczą;

·        10 pkt. – zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np. kierownik rajdu) lub za publikację w czasopiśmie krajoznawczym,

·        5 pkt. – współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lub wykładu krajoznawczego,

4.      Odznaki regionalne z terenu województwa łódzkiego,

·        15 pkt. – każda odznaka bez względu na stopień zdobycia w okresie objętym weryfikacją.

Punkty traktowane jako premia przyznawana niezależnie od punktów uzyskanych za zwiedzanie obiektów 1.2; 1.3; 1.4.

Uwaga! Punkty za udział w imprezie lub zwiedzanie danego obiektu przyznawane są tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

WERYFIKACJA

1.      Podstawą weryfikacji jest książeczka-kronika udziału w imprezach, zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje:

·        data,

·        zwiedzanie obiektu lub nazwa imprezy,

·        potwierdzenie,

·        liczba punktów,

·        opis, jeśli potrzebny na końcu wpisu dotyczącego danego stopnia odznaki należy napisać:
Odznaka .................... punktów.

2.      Odznaki w stopniach: brązowy, srebrny, złoty przyznają Oddziały PTTK Województwa Łódzkiego. Metalowe znaczki – atrybut przyznanej odznaki wydawane będą po pobraniu opłaty zgodnie z kosztami produkcji.

3.      Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem w trybie zwykłym weryfikuje Kapituła Rady Oddziałów. Odznaka wydawana jest bezpłatnie.

4.      Dopuszcza się weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń innych odznak turystycznych i krajoznawczych, z wpisem do właściwych im książeczek.

5.      Interpretacja regulaminu należy do kapituły Rady Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.


WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Z INTERESUJĄCYMI WALORAMI KRAJOZNAWCZYMI
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POWIATY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (0-42) 636-15-09, 636-87-64
http://lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl

Oddział „Poleski” PTTK
im. Jana Dylika
ul. Lipowa 48
90-630 Łódź-Polesie
tel. (0-42) 632-66-91
(pn. i śr. 16.00-18.00)

Oddział PTTK w Łasku
Klub Garnizonowy
ul. Jana Pawła II 21, 98-100 Łask
tel. (0-43) 675-37-76
(wt. – czw. 16.00-19.00)
http://www.pttklask.ex2.pl
e-mail: pttklask@ex2.pl
pttklask@poczta.onet.pl

Oddział PTTK
im. Kazimierza Staszewskiego
ul. Romualda Traugutta 2
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-29-05, fax 215-59-46
http://pabianice.pttk.pl
e-mail: pttkpabianice@wp.pl
biuro@pabianice.pttk.pl

Oddział PTTK
im. prof. Tadeusza Seweryna
Pl. Tadeusza Kościuszki 2/7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 724-68-76

Oddział PTTK
ul. Jarosława Dąbrowskiego 11 A
98-220 Zduńska Wola
tel./fax (0-43) 824-33-60
e-mail: pttk.zdwola@wp.pl