OK ''Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba'' - brązowa   OK ''Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba'' - srebrna   OK ''Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba'' - złota 1. Odznakę Krajoznawczą „Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba” (zwanej dalej odznaką) ustanawia się w celu upowszechnienia turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz promocji średniowiecznego, pielgrzymkowego, Europejskiego Szlaku Kulturowego Świętego Jakuba w jego odcinku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 2. Krajoznawczy wymiar odznaki polega na przemierzeniu i pokonaniu wytyczonymi szlakami dystansów opisanych poniżej, jak również na poznaniu obiektów kultury materialnej i atrakcji przyrodniczych znajdujących się na trasie wędrówek oraz przybliżenia postaci świętego Jakuba Apostoła.

 3. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie – nie ustala się ograniczeń wieku turystów zdobywających odznakę.

 4. Odznaka zawiera następującą symbolikę:

  1. postać świętego Jakuba Apostoła pielgrzyma wędrującego,

  2. muszlę, symbol drogi św. Jakuba,

  3. herb województwa zachodniopomorskiego,

  4. logo PTTK.

 5. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna, złota.

 6. Wymagane jest przebycie dowolnej ilości wędrówek o łącznej długości odcinków:

  Stopień
  odznaki

  Wędrówek
  pieszych

  Wędrówek rowerowych
  lub konnych

  Brązowy

  60 km

  100 km

  Srebrny

  80 km

  150 km

  Złoty

  100 km

  200 km

  po trasach oznaczonych symbolem muszli św. Jakuba w granicach województwa zachodniopomorskiego.

 7. Wyżej wymienione trasy wędrówek winny być udokumentowane w książeczce turystycznej, kronice lub paszporcie drogi św. Jakuba z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania właściciela w formie oryginalnych stempli (biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zdjęć, opisów krajoznawczych, itp.) z podaniem dokładnej trasy przejścia, dat, dziennych długości odcinków i nazw miejscowości mijanych po trasie.

 8. Organem uprawnionym do weryfikowania złożonych form dokumentacji odbytych wędrówek jest: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, który jednocześnie prowadzi dystrybucję odznak.

  Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.

 9. Odznaka Krajoznawcza „Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba” może być nadana za szczególne zasługi z pominięciem warunków regulaminu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do wyżej wymienionego oddziału PTTK.

 11. Na podstawie uchwały Rady Oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 19.06.2017 r. powyższy regulamin wchodzi w życie i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu
przy Klubie Wojskowym 8 Batalionu Remontowego
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel./fax. (+48) 261-222-488
tel. (+48) 261-222-489
e-mail: majolkg@o2.pl