OOT ''30 lat KInO SKRÓTY''W 2012 roku upływa 30 lat od daty powstania Klubu Imprez na Orientację „SKRÓTY”. W związku z tym jubileuszem Zarząd Klubu ustanawia okolicznościową odznakę „30 lat KInO SKRÓTY”. Celem odznaki jest uhonorowanie 30-letniej tradycji Klubu InO „SKRÓTY”.

 1. Na odznakę można zaliczać udział we wszystkich dyscyplinach imprez na orientację (szkoleniowych, biegowych, pieszych, rowerowych, jaskiniowych itd.).

 2. Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy imprez na orientację niezależnie od kategorii, w jakiej startują.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Warunkiem przyznania odznaki jest spełnienie jednego z poniższych wymogów:

  • udokumentowanie zdobycia 30 punktów na Odznakę Imprez na Orientację wyłącznie na zawodach organizowanych przez Klub InO „SKRÓTY” Radom. Sporządzenie kroniki (wykazu) tych zawodów (wzór i forma dowolna) i w miarę możliwości przekazanie archiwalnych map, zdjęć, relacji (preferowana forma elektroniczna);

  • osoby, które rozpoczęły przygodę z marszami na orientację po 2008 roku, muszą udokumentować zdobycie 15 punktów na OInO wyłącznie na zawodach organizowanych przez Klub InO „SKRÓTY” Radom;

  • zorganizowanie co najmniej jednego etapu InO w całej historii Klubu. W tym przypadku należy przekazać kapitule odznaki archiwalne materiały z tej imprezy (mapy, zdjęcia, protokół);

  • członkowie Klubu InO „SKRÓTY” po przekazaniu zeskanowanej legitymacji członkowskiej.

 5. Punkty na odznakę można zaliczać wyłącznie za lata 1982-2013.

 6. Punkty zaliczone przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia.

 7. Weryfikacji odznaki w terminie od 10 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. dokonuje kapituła odznaki, działająca przy Klubie InO „SKRÓTY” w Radomiu.

 8. Odznakę można nabyć w cenie 15 zł.

 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kapituły odznaki.

 10. Wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” przy Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu, ul. Romualda Traugutta 46/48, 26-600 Radom. Szczegółowe informacje: piotrzgoda@skroty.eu.org.

 11. Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu 10 stycznia 2012 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY”
Oddział Miejski PTTK w Radomiu
ul. Romualda Traugutta 46/48
26-600 Radom
http://www.skroty.eu.org
e-mail: klub@skroty.eu.org