OOT ''35 lat KInO SKRÓTY''   OOT ''35 lat KInO SKRÓTY'' - honorowaW 2017 roku upływa 35 lat od daty powstania Klubu Imprez na Orientację „SKRÓTY”. W związku z tym jubileuszem Zarząd Klubu ustanawia okolicznościową odznakę „35 lat KInO SKRÓTY”. Celem odznaki jest uhonorowanie 35-letniej tradycji Klubu InO „SKRÓTY”.

 1. Na odznakę można zaliczać udział we wszystkich dyscyplinach imprez na orientację (szkoleniowych, biegowych, pieszych, rowerowych, jaskiniowych itd.).

 2. Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy imprez na orientację niezależnie od kategorii w jakiej startują.

 3. Odznaka jest dwustopniowa.

  • Odznaka „35 lat KInO Skróty”,

  • Honorowa Odznaka „35 lat KInO Skróty”.

 4. Warunkiem przyznania odznaki jest spełnienie jednego z poniższych wymogów:

  • udokumentowanie zdobycia 35 punktów na Odznakę Imprez na Orientację wyłącznie na zawodach organizowanych przez Klub InO „SKRÓTY” Radom. Sporządzenie kroniki (wykazu) tych zawodów (wzór i forma dowolna) i w miarę możliwości przekazanie archiwalnych map, zdjęć, relacji (preferowana forma elektroniczna);

  • osoby które rozpoczęły przygodę z marszami na orientację po 2015 roku, muszą udokumentować zdobycie 15 punktów na OInO wyłącznie na zawodach organizowanych przez Klub InO „SKRÓTY” Radom;

  • zorganizowanie co najmniej jednego etapu InO w całej historii Klubu. W tym przypadku należy przekazać kapitule odznaki archiwalne materiały z tej imprezy (mapy, zdjęcia, protokół);

  • członkowie Klubu InO „SKRÓTY” po przekazaniu zeskanowanej legitymacji członkowskiej;

  • Honorową Odznakę nadaje Zarząd Klubu na wniosek własny bądź innej osoby.

 5. Punkty na odznakę można zaliczać wyłącznie za lata 1982-2019.

  Punkty zweryfikowane na odznakę „30 lat KInO Skróty” nie mogą być zaliczane na poczet tej odznaki.

 6. Punkty zaliczone przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia.

 7. Weryfikacji odznaki w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonuje kapituła odznaki, działająca przy Klubie InO „SKRÓTY” w Radomiu.

 8. Odznakę można nabyć w cenie 12 zł (koszt produkcji).

 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kapituły odznaki.

 10. Wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” przy Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu, ul. Romualda Traugutta 46/48, 26-600 Radom. Szczegółowe informacje: piotrzgoda@skroty.eu.org.

 11. Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Zarządu KInO Skróty w dniu 10.02.2017 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY”
PTTK Oddział Łucznik w Radomiu
ul. płk. Dionizego Czachowskiego 46
26-610 Radom
http://www.skroty.eu.org
e-mail: klub@skroty.eu.org