Kanon Ostrowieckiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej

I. Parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obiekty przyrodnicze

 1. Świętokrzyski Park Narodowy – Góra Chełmowa

 2. Świętokrzyski Park Narodowy – Gołoborze na Św. Krzyżu (Łyścu)

 3. Jeleniowski Park Krajobrazowy – rezerwat „Małe Gołoborze”

 4. Jeleniowski Park Krajobrazowy – rezerwat „Szczytniak”

 5. Jeleniowski Park Krajobrazowy – rezerwat „Góra Jeleniowska”

 6. Rezerwat „Lisiny Bodzechowskie”, gm. Bodzechów

 7. Rezerwat „Ulów”, gm. Bałtów

 8. Rezerwat „Modrzewie”, gm. Bałtów

 9. Rezerwat „Wąwóz Skały”, gm. Waśniów

 10. Rezerwat „Sadkowice”, gm. Solec nad Wisłą

 11. Rezerwat „Skały w Krynkach”, gm. Brody

 12. Rezerwat „Krzemionki Opatowskie”

 13. Rezerwat „Skałki po Adamowem”

 14. Rezerwat „Rosochacz”

 15. Rezerwat „Piotrowe Pole”

 16. Ostrowiec Świętokrzyski (Kirkut) – dąb szypułkowy

 17. Ostrowiec Świętokrzyski (Częstocice) – lipa

 18. Ostrowiec Świętokrzyski (III LO) – głaz narzutowy

 19. Bałtów Zarzecze – skałki wapienne

 20. Bałtów – wywierzyska na starorzeczu Kamiennej

 21. Bałtów – Zwierzyniec

 22. Doły Biskupie „Witulin” – odsłonięcie geologiczne

 23. Doły Opacie – odsłonięcie geologiczne

 24. Kurzacze – sosna pospolita

 25. Lipsko – wywierzyska na rzece Krępiance

 26. Skarbka – odsłonięcie geologiczne

 27. Marcule – arboretum

II. Muzea, izby pamięci, trasy poziemne

 1. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

 2. Rezerwat Archeologiczny Krzemionki

 3. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 4. Muzeum Geologiczne w Bałtowie

 5. Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

 6. Wystawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 7. Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Św. Krzyżu

 8. Muzeum Regionalne w Iłży

 9. Muzeum Kartografii w Opatowie

 10. Trasa podziemna w Opatowie

 11. Izba Pamięci Księdza Infułata Marcina Popiela w Szewnie

 12. Izba Pamięci mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Janowicach

 13. Izba Pamięci Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w Siennie

III. Miejsca pamięci narodowej

Powstanie styczniowe

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – tablica pamiątkowa – dawna Cukrownia „Częstocice”

 2. Ostrowiec Świętokrzyski – figura MBNP przy ul. Romualda Traugutta

 3. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Hubalczyków

 4. Ostrowiec Świętokrzyski – pomniki przy kolegiacie św. Michała

 5. Ostrowiec Świętokrzyski – pomniki na cmentarzu parafialnym w Denkowie

 6. Bodzechów – tablica na budynku PKP

 7. Ćmielów – pomnik na Rynku

 8. Czarna Glina – kaplica i groby

 9. Kunów – groby powstańców na cmentarzu parafialny

 10. Kunów – pomnik na Rynku

 11. Opatów – pomnik na Rynku

 12. Opatów – krzyż przy Bramie Warszawskiej

 13. Opatów – krzyż przy klasztorze Bernardynów

 14. Nowa Słupia – pomnik na cmentarzu przykościelnym

 15. Sudoł – pomnik i tablica

 16. Szewna – pomnik na cmentarzu parafialnym

I wojna światowa

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej

 2. Tarłów – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym

 3. Wólka Tarłowska – pomnik

Wojna 1920 roku

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – obelisk 1920 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Denkowskiej

II wojna światowa

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na Rynku

 2. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Okólnej

 3. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Kolejowej

 4. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik przy ul. Sandomierskiej

 5. Ostrowiec Świętokrzyski – pomnik na cmentarzu parafialny przy ul. Denkowskiej

 6. Aleksandrów – mogiła żołnierzy z września 1939 r.

 7. Buszkowice – pomnik

 8. Ćmielów – kwatera żołnierzy na cmentarzu parafialnym

 9. Drygulec – pomnik

 10. Iłża – kwatera żołnierzy i partyzantów na cmentarzu parafialnym

 11. Jeleniec – pomnik

 12. Kolonia Miłkowska – pomnik

 13. Kolonia Inwalidzka – pomnik

 14. Nowa Słupia-Skałka – pomnik

 15. Piotrowe Pole – pomnik

 16. Polana „Bielnik” na Św. Krzyżu – cmentarz

 17. Wola Grójecka – pomnik

 18. Wólka Bętkowska – pomnik

IV. Zabytki techniki

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – obszar dawnych Zakładów Ostrowieckich i osady przyfabrycznej Klimkiewiczów

 2. Ostrowiec Świętokrzyski – cukrownia i osada przyfabryczna

 3. Bałtów – młyn na Kamiennej

 4. Bodzechów – zabudowania dawnej fabryki żelaza

 5. Brody – przewał boczny dawnego zbiornika na Kamiennej

 6. Doły Biskupie „Witulin” – jaz na Świślinie

 7. Iłża – Starachowicka Kolej Dojazdowa: linia kolejowa, budynek stacyjny

 8. Nietulisko – ruiny dawnej walcowni, przewał boczny na dawnej Świślinie

 9. Ruda Kościelna – gorzelnia (teren prywatny)

 10. Szwarszowice – murowany wiatrak

 11. Wola Pawłowska – młyn wodny, drewniany, 1916

V. Zamki, grodziska, zespoły dworsko-parkowe

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – zespół pałacowo-parkowy Wielopolskich w Częstocicach

 2. Bałtów – zespół pałacowo-parkowy Druckich-Lubeckich

 3. Brzozowa – zespół dworsko-parkowy

 4. Chocimów – zespół dworsko-parkowy

 5. Ćmielów – ruiny zamku Szydłowieckich

 6. Iłża – ruiny zamku biskupów krakowskich

 7. Mychów – grodzisko

 8. Mirogonowice – zespół dworsko-parkowy (teren prywatny)

 9. Mierzanowice – park dworski

 10. Opatów – Brama Warszawka i pozostałości dawnych murów obronnych

 11. Podgrodzie – ruiny zamku

 12. Potoczek – park podworski

 13. Przeuszyn – zespól dworsko-parkowy

 14. Ruda Kościelna – zespół dworsko-parkowy

 15. Raj – park, XVIII w.

 16. Stara Słupia – zespół dworsko-parkowy (teren prywatny)

 17. Wola Pawłowska – dwór modrzewiowy z początków XX w. (teren prywatny)

 18. Wronów – zespół dworsko-parkowy

VI. Zabytki sakralne i zabytkowe cmentarze

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – kolegiata św. Michała

 2. Ostrowiec Świętokrzyski – kościół pw. św. Stanisława w Denkowie

 3. Ostrowiec Świętokrzyski – kościół fabryczny pw. Najświętszego Serca Jezusowego

 4. Ostrowiec Świętokrzyski – cmentarz parafialny przy ul. Denkowskiej

 5. Ostrowiec Świętokrzyski – cmentarz parafialny w Denkowie

 6. Ostrowiec Świętokrzyski – kirkut

 7. Bałtów – kościół pw. MB Bolesnej

 8. Bidziny – kościół pw. śś. Piotra i Pawła

 9. Bidziny – cmentarz parafialny

 10. Bodzechów – kościół pw. św. Zofii

 11. Chybice – kościół pw. św. Małgorzaty

 12. Ćmielów – kościół pw. Wniebowzięcia NMP

 13. Ćmielów – cmentarz parafialny

 14. Gierczyce – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa

 15. Gliniany – drewniany kościół pw. św. Wojciecha

 16. Gliniany – cmentarz parafialny

 17. Grabowiec – kościół pw. św. Mikołaja

 18. Grzegorzowice – kościół z romańską rotundą pw. św. Jana Chrzciciela

 19. Iłża – kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP

 20. Iłża – cmentarz parafialny

 21. Iłża – kościół św. Ducha

 22. Lasocin – cmentarz parafialny

 23. Lipsko – kościół pw. Świętej Trójcy

 24. Kaplica – kapliczka z XV w. pw. św. Katarzyny

 25. Kępa Piotrawińska – kościół pw. św. Stanisława Biskupa

 26. Krynki – kościół pw. Wniebowzięcia NMP

 27. Kunów – kościół pw. św. Władysława

 28. Kunów – cmentarz parafialny

 29. Momina – kościół pw. św. Wojciecha

 30. Momina – cmentarz parafialny

 31. Mychów – kościół pw. św. Barbary

 32. Nowa Słupia – kościół pw. św. Wawrzyńca

 33. Nowa Słupia – cmentarz parafialny

 34. Opatów – kolegiata św. Marcina

 35. Opatów – klasztor i kościół bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP

 36. Opatów – cmentarz parafialny

 37. Ożarów – cmentarz parafialny

 38. Ożarów – cmentarz żydowski

 39. Nagorzyce – cmentarz

 40. Pawłowice – kościół pw. św. Jana Chrzciciela

 41. Pętkowice – kościół pw. św. Teresy

 42. Ptkanów – kościół obronny pw. św. Idziego Opata

 43. Ruda Kościelna – kościół pw. Zwiastowania NMP

 44. Ruda Kościelna – cmentarz parafialny

 45. Ruszków – kościół pw. św. Stanisława Biskupa

 46. Ruszków – cmentarz parafialny

 47. Sarnówek – kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

 48. Sienno – kościół pw. św. Zygmunta

 49. Sienno – cmentarz parafialny

 50. Solec nad Wisłą – kościół pw. św. Barbary

 51. Solec nad Wisłą – kościół pw. NMP, kościół i klasztor reformatów

 52. Solec nad Wisłą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa

 53. Stodoły – kościół pw. św. Teresy

 54. Stodoły – cmentarz parafialny

 55. Szewna – kościół pw. św. Mikołaja

 56. Szewna – cmentarz parafialny

 57. Św. Krzyż – klasztor

 58. Tarłów – kościół pw. Świętej Trójcy

 59. Tarłów – cmentarz parafialny

 60. Tarłów – cmentarz żydowski

 61. Waśniów – kościół pw. śś. Piotra i Pawła

 62. Witosławice – kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego

 63. Wojciechowice – kościół pw. św. Wojciecha

 64. Wojciechowice – cmentarz parafialny

 65. Wszechświęte – kościół pw. Wszystkich Świętych

 66. Wszechświęte – stary cmentarz parafialny

VII. Miasta i miejscowości

 1. Ostrowiec Świętokrzyski: układ urbanistyczny Rynku, zajazd pocztowy przy ul. Szerokiej, dworki przy ul. Adama Wardyńskiego – Biblioteka Miejska, ul. Siennieńska – USC, browar i młyn Sasakich

 2. Ostrowiec Świętokrzyski: Aleja 3 Maja: bank Pfeffera – KP Policji, gmach poczty, park miejski, ul. Czysta: pałacyk Rylla, ul. Jana Kilińskiego: dawne kino „Hutnik”, szkoła Walerii Makarewiczównej – przychodnia, ul. Focha: dawna Kasa Chorych – hospicjum

 3. Ostrowiec Świętokrzyski: ul. Henryka Sienkiewicza – gmachy III LO, PSP nr 4, ul. Żeromskiego 20 – willa

 4. Układ urbanistyczny dawnego miasta Denkowa

 5. Układ urbanistyczny Koloni Robotniczej

 6. Ćmielów – układ urbanistyczny

 7. Gliniany – układ urbanistyczny

 8. Grabowiec – układ urbanistyczny

 9. Iłża – układ urbanistyczny

 10. Kunów – układ urbanistyczny

 11. Lasocin – układ urbanistyczny

 12. Nowa Słupia – układ urbanistyczny

 13. Opatów – układ urbanistyczny

 14. Sienno – układ urbanistyczny

 15. Solec nad Wisłą – układ urbanistyczny

 16. Waśniów – układ urbanistyczny

VIII. Pozostałe

 1. Ostrowiec Świętokrzyski – sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Ogrodach

 2. Ostrowiec Świętokrzyski – skrzyżowanie dwóch cieków (kanału Romanów – Zakłady Ostrowieckie z rzeką Modłą)

 3. Bałtów – Jura Park

 4. Kałków – sanktuarium MB Bolesnej

 5. Małoszyce – miejsce urodzin Witolda Gombrowicza

 6. Ożarów – sanktuarium MB Różańcowej

 7. Ruszkowiec – miejsce urodzin gen. Władysław Beliny-Prażmowskiego

 8. Wiktoryn – „studzienka zygmuntowska”

 9. Wola Grójecka – kurhan

IX. Imprezy

 1. „Wejście na Św. Krzyż’ – pierwsza niedziela stycznia, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski

 2. „Powitanie wiosny” – marzec, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski

 3. „Dni Ziemi” – kwiecień, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

 4. „Piknik Gombrowiczowski” – czerwiec, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

 5. „Wielki Ogień” – lipiec, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

 6. „Zlot gwiaździsty na Szczytniaku” – wrzesień, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana

 7. Europejskie Dni Dziedzictwa – wrzesień, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

 8. „OSTY” Ostrowieckie Spotkania Turystyczne – październik, organizator MCK Ostrowiec Świętokrzyski

 9. „Rajd Bałtowski” – grudzień, organizator PTT Oddział Ostrowiec Świętokrzyski


Pobierz Kanon odznaki MS Word lub PDF