1.   Odznaka została ustanowiona jako wspólna inicjatywa Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i Oddziału PTTK w Szamotułach.

2.   Celem odznaki jest przypomnienie miejsc, postaci i wydarzeń związanych z walkami o niepodległą Polskę.

3.   Odznaka wykonana jest w dwóch wersjach kolorystycznych: brązowa (miedź) dla uczestników imprez rocznicowych oraz złota (mosiądz) dla osób które odbędą 3 wycieczki nawiązujące tematycznie do walk o niepodległą Polskę lub odwiedzą 5 związanych z tymi wydarzeniami miejsc.

4.   Miejsca zaliczane do zdobycia odznaki powinny być związane historycznie z walkami Polaków w latach 1914-1921.

5.   Odznakę można zdobywać w okresie od 01.09.2008 r. do 11.11.2009 r.

6.   O odznakę mogą ubiegać się turyści we wszystkich dyscyplinach turystyki kwalifikowanej.

7.   Forma dokumentowania zwiedzanych miejsc jest identyczna jak w odznakach turystyki kwalifikowanej.

8.   Weryfikację odznaki prowadzą Referaty weryfikacyjne OTP na terenie całej Polski.

9.   Inicjatorzy zastrzegają sobie interpretacje regulaminu odznaki.

10. Dystrybucję odznaki „PTTK w 90 rocznicę niepodległości 1918-2008” prowadzi Oddział PTTK w Szamotułach, Rynek 10, 64-500 Szamotuły, tel. (0-61) 292-16-38.

Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl