Regionalna Grunwaldzka OTK PTTK ''Grunwald 1410-2010'' - srebrna Regionalna Grunwaldzka OTK PTTK ''Grunwald 1410-2010'' - złotaI. Postanowienia ogólne

1.   Odznakę ustanowiono z okazji 600. rocznicy zwycięskiej Bitwy Grunwaldzkiej.

2.   Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość miejsc związanych ze zmaganiami państwa polskiego z Zakonem Krzyżackim, a szczególnie historii, tradycji, zabytków, walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi warmińsko-mazurskiej, na której odbyła się największa bitwa średniowiecznej Europy – w tym pól Grunwaldu – miejsca chwały oręża polskiego i sił sprzymierzonych w 1410 r.

3.   Odznaka jest dwustopniowa (srebrna i złota), limit wiekowy i czasowy jest nieograniczony.

4.   Odznakę przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

5.   Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej.

6.   Trasy wycieczek powinny być wpisane do książeczki odznaki „Grunwald 1410-2010” i udokumentowane pieczątką, biletem wstępu do zwiedzanych obiektów, widokówką, zdjęciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.

7.   Odznakę można otrzymać honorowo.

8.   Turyści ubiegający się o przyznanie odznaki muszą spełnić warunki podane w dziale II regulaminu.

II. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

stopień srebrny – zwiedzenie 10 obiektów znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i przejście jednego z grunwaldzkich szlaków pieszych,

stopień złoty – zwiedzenie 20 obiektów znajdujących się na terenie kraju i przejście dwóch grunwaldzkich szlaków pieszych.

III. Wykaz miejscowości i obiektów do zwiedzania:

·    Grunwald – Pole Bitwy Grunwaldzkiej, muzeum,

·    Olsztyn – zamek, muzeum, Stare Miasto, Wysoka Brama, katedra,

·    Olsztynek – zamek krzyżacki,

·    Ostróda – zamek krzyżacki,

·    Elbląg – zespół dawnego zamku, Brama Targowa,

·    Morąg – zespół zabytków Starego Miasta (zamek krzyżacki, ratusz, pałac Dohnów, kościół gotycki św. Piotra i Pawła),

·    Nidzica – zamek krzyżacki,

·    Działdowo – zamek krzyżacki,

·    Malbork – główny zamek krzyżacki,

·    Świecie – miejsce koncentracji wojsk krzyżackich,

·    Kwidzyn – zamek biskupi, katedra,

·    Wolbórz – miejsce zebrań rycerstwa z Małopolski,

·    Czerwińsk nad Wisłą – miejsce koncentracji wojsk,

·    Kozienice – miejsce przygotowania mostu pontonowego,

·    Płock – ostateczne połączenie oddziałów Unii,

·    Klasztor św. Krzyża na Łysej Górze – miejsce modlitwy króla Władysława Jagiełły,

·    Kraków – Wawel, Pomnik Grunwaldzki,

·    Toruń – miejsce pokoju toruńskiego 1411 r.

Ponadto miejscowości związane z przemarszem wojsk polskich i krzyżackich oraz przebiegiem bitwy:

·    Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Lubawa, Bratian k/Lubawy, Lidzbark Welski, Chełsty, wieś Wysoka pod Działdowem, Uzdowo, Marwałd, Stębark, Łodwigowo, Frygnowo, Dąbrówno, Drwęck, Ulnowo, Bądzyń nad Wkrą, Sztum, Dzierzgoń, Przezmark, Golub-Dobrzyń.

IV. Wykaz szlaków pieszych grunwaldzkich:

1.   Olsztynek PKP – Królikowo – droga Lichtajny – Drwęck – leśniczówka Mielno – Lipowa Góra – Stębark – Grunwald pole bitwy (kolor znaków zielony),

2.   Waplewo PKP – pole bitwy w Grunwaldzie – Wzgórza Dylewskie – Samborowo PKP (kolor znaków niebieski),.

3.   Grunwald pole bitwy – Grunwald wieś – Frygnowo – Fiugajny – Jagodziny – Czerlin – Omule – Lubawa – Targowisko – Radomno skrzyżowanie – Bratian – Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik (kolor znaków czarny),

4.   Grunwald pole bitwy – Łodwigowo – Leszcz – Grzybiny – Uzdowo – Turza – Wysoka – Turza Mała – Jeleń – Wąpiersk – Chełsty – Kurojady – Lidzbark – Jez. Zwórzno –Bryńsk Szlachecki – Nowe Konopaty – Bądzyń (kolor znaków czerwony).

V. Postanowienia końcowe

1.   Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawczej przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

2.   Regulamin opracowała RKTP w Olsztynie pod kierunkiem Elżbiety Nowak.

3.   Projekt Odznaki Grunwaldzkiej – Zbigniew Piszczako.

4.   Współpraca Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-65
http://mazury.pttk.pl
e-mail: poczta@mazury.pttk.pl