W 20 rocznicę pierwszego zimowego wejścia polskiej wyprawy na Mount Everest 8848 m Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK „Każdemu jego Everest 8848”.

OT ''Każdemu jego Everest 8848'' - popularna OT ''Każdemu jego Everest 8848'' - brązowa OT ''Każdemu jego Everest 8848'' - srebrna OT ''Każdemu jego Everest 8848'' - złota1.   Odznaka ma na celu podnoszenie kultury wędrowania, wiedzy i historii turystyki, oraz bezpieczeństwa w górach.

2.   Odznaka może być zdobywana w górach Polski i poza granicami zarówno na szlakach turystycznych, taternickich oraz poza szlakami.

3.   Ustala się następujące kategorie odznaki:

a.   popularna (srebrno-błękitno-biała) – aby ją zdobyć należy pokonać 8848 m przewyższenia podczas dowolnej ilości wędrówek.

b.   brązowa (brązowa) odznaka popularna + 2x8848 = 3x8848 m od początku wędrówek.

c.   srebrna (srebrna) odznaka brązowa + 4x8848 = 7x8848 m od początku wędrówek.

d.   złota (złota) odznaka srebrna + 7x8848 = 14x8848 m od początku wędrówek.

4.   Podczas jednego dnia wędrówki zalicza się różnicę między najwyższym i najniższym punktem w metrach, podczas wędrówki wielodniowej każdy dzień zalicza się osobno, a całość stanowi suma dziennych punktacji.

5.   Czas zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.

6.   Odznakę przyznaje się na podstawie:

a.   książeczka turystyczna podczas zdobywania GOT i innych odznak, w rubryce trasa należy wpisać każdego dnia różnicę przewyższeń w metrach,

b.   na dowolnych kartkach zawierających opis trasy, charakterystycznych miejsc, pieczątek ze schronisk, zdjęć z najwyższego punktu trasy. W/w dokumentacja musi zawierać różnicę przewyższeń na każdej trasie oraz sumę przewyższeń,

c.   dopuszcza się inne formy potwierdzenia wycieczki w zależności od inwencji zdobywcy odznaki (ksero książeczki i inne).

7.   Dokumentacje przesyła się na adres Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka” os. XX-lecia 1a, 34-120 Wadowice, tel. (0-33) 823-46-27.

8.   Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak są:

a.   Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK Wadowice.

b.   Komisja Młodzieżowa PTTK Wadowice.

9.   W/w komisje wystawiają imienne legitymacje potwierdzające zdobycie odznaki.

10. Odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w Oddziale PTTK Wadowice.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”
Os. XX Lecia 1a
34-100 Wadowice
tel. (0-33) 823-46-27
http://wadowice.pttk.pl
e-mail: sekretariat@wadowice.pttk.pl