I.        Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Regionu Piotrkowskiego ma na celu:

·        popularyzacje walorów turystyczno krajoznawczych regionu, ukazanie historii, zabytków przeszłości, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej,

·        jest ona kontynuatorką Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piotrkowskiej Oddziału PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

II.       Odznakę można zdobyć na terenie województwa po ukończeniu 11 roku życia w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

III.      Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota.

IV.   Odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK na terenie województwa piotrkowskiego, natomiast srebrną i złotą Zarząd Wojewódzki PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.

V.     Warunki zdobycia odznaki:

A. BRĄZOWA – okres zdobywania w/w odznaki wynosi 2 lata.

1.     Przebycie 7 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej na terenie województwa piotrkowskiego i zdobycie dziennie co najmniej 10 pkt. w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

2.     Zwiedzenie 2 muzeów na terenie województwa.

3.     Uczestnictwo minimum w 1 rajdzie organizowanym przez PTTK na terenie województwa.

4.     Zwiedzenie 10 miejscowości wg załączonego spisu.

SREBRNA – okres zdobywania w/w odznaki wynosi 4 lata.

1.     Posiadanie brązowej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.

2.     Przebycie 15 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej, w tym 2 wycieczki 2-dniowe.

3.     Zwiedzenie pozostałych muzeów na terenie województwa.

4.     Uczestnictwo co najmniej w 3 rajdach organizowanych przez PTTK w województwie piotrkowskim.

5.     Zwiedzenie następnych 20 miejscowości wg spisu.

6.     Posiadanie dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK w stopniu minimum małym srebrnym.

ZŁOTA

1.     Posiadanie srebrnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.

2.     Zwiedzenie pozostałych miejscowości wg spisu.

3.     Przedłożenie opracowania krajoznawczego dotyczącego województwa piotrkowskiego w dowolnej formie na temat uzgodniony z Komisją Krajoznawczą.

VI.   Zdobywając punkty na odznakę turystyczno-krajoznawczą województwa można jednocześnie zdobywać odpowiednią odznakę turystyki kwalifikowanej.

VII.  Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1.01.1999 r.

VIII.Wyłączne prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI

 1. Bąkowa Góra – gmina Ręczno
 2. Bełchatów
 3. Będków
 4. Białaczów
 5. Bukowiec – gmina Drużbice
 6. Chełmo – gmina Masłowice
 7. Czerniewice
 8. Dmenin – gmina Kodrąb
 9. Gorzkowice
 10. Inowłódz
 11. Kamieńsk
 12. Kaszowice – gmina Kluki
 13. Kluczewsko
 14. Kobiele Wielkie
 15. Kociszew – gmina Zelów
 16. Kodrab
 17. Koluszki
 18. Krzemienica – gmina Czerniewice
 19. Lubochnia
 20. Łękińsko – gmina Kleszczów
 21. Łobodzie – gmina Zelów
 22. Majkowice – gmina Ręczno
 23. Mierzyn – gmina Rozprza
 24. Moszczenica
 25. Niedośpielin – gmina Wielgomłyny
 1. Opoczno
 2. Paradyż
 3. Petrykozy – gmina Białaczów
 4. Piotrków Trybunalski
 5. Polichno – gmina Wolbórz
 6. Przedbórz
 7. Radomsko
 8. Rozprza
 9. Rzeczyca
 10. Skotniki – gmina Aleksandrów
 11. Smardzewice
 12. Spała – gmina Inowłódz
 13. Struże – gmina Rząśnia
 14. Strzałków – gmina Radomsko
 15. Studzienna – Poświętne
 16. Sulejów
 17. Szczerców
 18. Tomaszów Mazowiecki
 19. Tuszyn
 20. Ujazd
 21. Wielgomłyny
 22. Witów – gmina Sulejów
 23. Wolbórz
 24. Zelów
 25. Żarnów

MUZEA W WOJEWÓDZTWIE PIOTRKOWSKIM

 1. Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie.
 3. Muzeum w Bełchatowie
 4. Muzeum Regionalne w Opocznie.
 5. Muzeum Regionalne w Radomsku.
 6. Muzeum Regionalne w Tomaszowie Mazowieckim.
 7. Muzeum Krajoznawcze PTTK w Sulejowie-Podklasztorzu.
 8. Społeczne Muzeum Ludowe w Przedborzu.
 9. Dom Pamięci Walk i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Michała Rawity Witanowskiego
Pl. Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax (0-44) 732-36-63, 647-70-52
e-mail: pttkpiotrkow@hot.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWZNEGO REGULAMINU
ORAZ WZORU ODZNAKI