1.      W celu spopularyzowania indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów na nowe szlaki, poznania walorów krajoznawczo turystycznych, dorobku oraz wartości historycznych Ziemi Gorzowskiej. Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie ustanawia regionalną odznakę rowerową „Rowerem po Ziemi Gorzowskiej”.

2.      Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

3.      Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzaniu obiektów krajoznawczo-turystycznych, znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych.

4.      Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunku przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.

5.      Potwierdzenia przejechanych odcinków lub etapów przez punkty kontrolne należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonej „Książeczce wycieczek kolarskich”.

6.      Długość odcinka przejechanego w ciągu jednego dnia powinna wynosić conajmniej 15 km.

7.      Przejechana trasa może być zaliczona do KOT oraz do „Rajdu Dookoła Polski”, zgodnie z obowiązującymi dla tych odznak regulaminami.

8.      Turysta po przejechaniu całej trasy przesyła „Książeczkę wycieczek kolarskich” (KOT) do weryfikacji na adres: Zachodniopomorska Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK przy ul. Dworcowej 6 w Szczecinie.

9.      Turyści, którym przyznano odznakę, wykupić ją mogą w w/w miejscu.

10. Odznaka może być zdobywana wielokrotnie, jednak kolejny raz nie wcześniej niż po upływie 2 lat od daty zweryfikowania poprzedniej odznaki. Odznakę można wręczać wg dotychczasowego wzoru (Rajd Kolarski Dookoła Województwa Gorzowskiego).

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zachodniopomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.1999.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI ROWEROWEJ
„ROWEREM PO ZIEMI GORZOWSKIEJ”

Cyfry umieszczone między nazwami oznaczają odległości w kilometrach atlasu samochodowego Polski. Miejscowości napisane dużymi literami są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcinek pieczątki z nazwą miejscowości).

Choszczno 11 PIASECZNIK 23 RECZ POMORSKI 15 Święciechów 5 DRAWNO 6 Niemieńsko 15 GŁUSKO 4 Stare Osieczno 15 DOBIEGNIEW 19 Drezdenko 15 SOWIA GÓRA 13 Międzychód 4 GORZYŃ 3 Kamionna 7 Mnichy 8 ŁOWYŃ 7 LEWICE 18 TRZCIEL 7 Borowy Młyn 7 PSZCZEW 15 Wierzbno 8 PRZYTOCZNA 3 Gliszczyki 3 ROKITNO 6 Kalsko 8 MIĘDZYRZECZ 9 Kaława 3 Gościkowo 25 Łagów 5 JEMIOŁÓW 5 SULĘCIN 10 Lubień 6 OŚNO LUB. 4 Połęcko 8 RZEPIN 20 SŁUBICE 18 Górzyca 14 SŁOŃSK 15 Kostrzyn 11 NAMYŚLIN 7 Chwarszczany 7 Boleszkowice 4 WYSOKA 6 Dębno Lub. 8 SMOLNICA 9 Otanów 5 SITNO 11 Lipiany 18 BARLINEK 13 PEŁCZYCE 20 CHOSZCZNO (meta rajdu).

Łączna długość trasy 547 km.
Należy potwierdzić 29 miejscowości.

Opracowali: Kazimierz Mańkowski „Jantarowe Szlaki”,
Grzegorz Żegliński „Jantarowe Szlaki”

Powodzenia na trasie!


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zachodniopomorska Komisja Turystyki Kolarskiej
Oddział Zachodniopomorski PTTK
ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin
tel.(0-91) 433-57-21
http://szczecin.pttk.pl
e-mail: pttk@gryfnet.pl
admin@szczecin.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI