OTKol. ''Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411''1.      Z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem, Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ustala Odznakę Turystyki Kolarskiej „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411”.

2.     Odznakę może zdobyć każdy turysta (indywidualnie lub w grupie), który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3.      Warunki uzyskania odznaki:

·         Przejechanie trasy: Czerwińsk – Lidzbark Welski – Kurzętnik – Działdowo – Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Morąg – Dzierzgoń – Malbork – Kwidzyn – Radzyń Chełmiński – Golub Dobrzyń;

·         Zwiedzenie muzeów: Bitwy Grunwaldzkiej, Warmii i Mazur (Olsztyn), zamku w Malborku;

·         Uzyskanie potwierdzeń zgodnie z zasadami KOT w oddzielnej „Książeczce wycieczek kolarskich” lub na odrębnym arkuszu potwierdzeń;

·         Przejechanie trasy w trakcie jednej wielodniowej wycieczki, zgodnie z podanym kierunkiem i kolejnością.

4.     Odznakę przyznają regionalne rady turystyki kolarskiej oraz – mające pisemne upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej.

5.      Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

6.      Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r. W regulaminie uwzględniono zmianę pkt. 4 wprowadzoną przez ZG PTTK w dniu 29 października 1994 r.

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF