OTK ''Ziemi Łomżyńskiej'' - brązowa OTK ''Ziemi Łomżyńskiej'' - srebrna OTK ''Ziemi Łomżyńskiej'' - złota
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Celem Łomżyńskiej (Regionalnej) Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK (zwanej dalej ŁROTK) jest zachęcenie społeczeństwa do poznawania walorów geograficznych, historycznych i rekreacyjnych województwa łomżyńskiego.

2.      Łomżyńska (Regionalna) Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza została ustanowiona przez ZW PTTK w Łomży i wchodzi w życie z dniem 1988.04.29.

Do ZW PTTK należy interpretacja Regulaminu ŁROTK oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

3.      O uzyskanie ŁROTK może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy Regulamin. Odznaka w 4 stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym, i złotym, może być zdobywana indywidualnie lub zbiorowo.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

4.      Na kolejne stopnie odznaki należy zdobyć:

       na stopień popularny – 50 pkt.

       na stopień brązowy – 100 pkt.

       na stopień srebrny – 150 pkt.

       na stopień złoty – 200 pkt.

5.      Odznaki: popularną i brązową można zdobywać w ciągu 1 roku, srebrną w czasie 2 lat a złotą w czasie 3 lat.

6.      Przy zdobywaniu ŁROTK nie zalicza się obiektów zwiedzanych w miejscu stałego zamieszkania z wyjątkiem obiektów zabytkowych zwiedzanych z przewodnikiem PTTK.

7.      Zwiedzane tereny i obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni Odznaki.

8.      Punkty zdobyte na ŁROTK można równocześnie zaliczać na inne odznaki turystyczne i krajoznawcze PTTK.

9.      ŁROTK w stopniu złotym może być przyznana przez ZW PTTK honorowo za wybitne zasługi i osiągnięcia w rozwoju turystyki i krajoznawstwa woj. łomżyńskiego.

10. Załącznik nr 1 zawiera wykaz terenów i obiektów, za które można zdobywać punkty na odznakę.

III. POTWIERDZENIE I WERYFIKACJA

11. ZW PTTK powołuje Komisję Weryfikacyjną na szczeblu wojewódzkim i oddziałowym upoważnioną do przyznawania Odznak.

12. W przypadku gdy nie ma komisji oddziałowej ŁROTK przyznaje komisja wojewódzka.

13. Podstawą przyznania odznaki jest książeczka ŁROTK, której wzór stanowi załącznik nr 2.

14. Książeczka powinna być starannie i dokładnie prowadzona, zawierać rejestr i opis zwiedzanych terenów czy obiektów, zgodnie z ich wykazem zawartym w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

15. Przebycie trasy turystycznej lub zwiedzenie obiektu czy miejscowości powinno być potwierdzone czytelnym podpisem i pieczątką. Potwierdzeniem może być również bilet wstępu, pieczątka z nazwą miejscowości, samodzielnie wykonany opis, zdjęcie itp.

Załącznik Nr 1

SPIS TERENÓW I OBIEKTÓW PUNKTOWANYCH DO
ŁOMŻYŃSKIEJ (REGIONALNEJ) ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

I. SZLAKI TURYSTYCZNE

1.      Znakowane trasy turystyczne woj. łomżyńskiego

·        Łomża – Morgownik – 20 pkt.

·        Łomża – Wizna – 20 pkt.

·        Łomża – Wizna – Strękowa Góra – 30 pkt.

·        Łomża – Stara Łomża (n. Rzeką) – Siemień Rowy (przystanek PKS) – 8 pkt.

·        Siemień Rowy (przystanek PKS) – Czerwony Bór – Wygoda – 8 pkt.

·        Łomża – Siemień (n. Rzeką) – Podgórze – Czerwony Bór – Wygoda – 20 pkt.

2.      Trasy typowe PTSM

·        Wincenta – Turośl – Nowogród – Łomża – 50 pkt.

·        Łomża – Stawiska – Rajgród – 50 pkt.

·        Ciechanowiec – Andrzejewo – 50 pkt.

3.      Szlakami Walk 18 Dywizji Piechoty

·        Łomża – Zambrów – Łątownica – Andrzejewo – 50 pkt.

4.      Trasy rowerowe

·        Łomża – Drozdowo – Strękowa Gora – Osowiec – Goniądz – 40 pkt.

·        Łomża – Jednaczewo – Szablak – Morgowniki – Jurki – Dobrylas – Cieciory – Turośl – Ptaki – Kozioł – Wincenta – Kolno – Mały Płock – Rogienice – Piątnica – Łomża – 40 pkt.

·        Łomża – Szablak – Nowogród – Jurki – Dobrylas – Ruda Skroda – Kąty – Cwaliny – Mściwuja – Mały Płock – Łomża – 25 pkt.

·        Łomża – Piątnica – Drozdowo – Wizna – Srebrowo – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty – Jeziorko – Piątnica – Łomża – 25 pkt.

·        Łomża – Jaziorko – Murawy – Dobrzyjałowo – Górki – Piątnica – Łomża – 10 pkt.

·        Łomża – Miastkowo – Czartoria – Jankowo Młodzianowo – Nowogród – Szablak – Łomża – 20 pkt.

·        Łomża – Siemień – Podgórze – Giełczyn – Zawady – Łomża – 10 pkt.

·        Łomża – Kupiski – Nowogród – Zbójna – Laski – (poza 10 woj. łomżyńskim – Gąski – Dąbrowa – Płoszyce – Kadzidło – Ostrołęka) – Miastkowo – Łomża – 50 pkt.

·        Łomża – Jeziorko – Kownaty – Jedwabne – Przytuły – Szczuczyn – Stawiski – Łomża – 25 pkt.

·        Łomża – Podgórze – Wygoda – Tabędz – Bacze Suche – Giełczyn – Łomża – 25 pkt.

·        Łomża – Piątnica – Pęza – Chludnie – Kapusta – Serwatki – Morgowniki – Nowogród – Szablak – Łomża – 20 pkt.

·        Łomża – Zambrów – Czyżew – Ciechanowiec – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – Łomża – 40 pkt.

·        Łomża – Śniadowo – Szumowo – Łętownica – Andrzejewo – Zaręby Kościelne – Nur – Ciechanowiec – Wysokie Mazowieckie – Zambrów – Łomża – 60 pkt.

·        Łomża – Siemień Nowy – Rutki Kossaki – Grądy Woniecko – Strękowa Góra – Zawady – (poza woj. łomżyńskim – Tykocin – Jeżewo) – Mężenin – Rutki Kossaki – Łomża – 30 pkt.

5.      Trasy wodne

·        spływ – Rajgród – Wizna – Nowogród – 50 pkt.

·        spływ – Wincenta – Nowogród – 30 pkt.

·        spływ – Strękowa Góra – Wizna – Morgowniki – 40 pkt.

II. REZERWATY PRZYRODY

1.      Rezerwat: Czerwone Bagno – zwiedzanie z przewodnikiem – 15 pkt.

2.      Pozostałe rezerwaty woj. Łomżyńskiego – 10 pkt.

III. MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTY KRAJOZNAWCZE

1.      Muzeum i Skansen w Ciechanowcu (z przewodnikiem) – 25 pkt.

2.      Skansen w Nowogrodzie (z przewodnikiem) – 20 pkt.

3.      Muzeum w Łomży – 10 pkt.

4.      Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie – 10 pkt.

5.      Muzeum w Drozdowie – 10 pkt.

6.      Zwiedzanie Łomży (z przewodnikiem) – 15 pkt.

7.      Zwiedzanie pozostałych miast woj. łomżyńskiego – po 5 pkt. za miasto.

8.      Zwiedzanie następujących miejscowości woj. Łomżyńskiego:

        Wizna, Strękowa Góra, Andrzejewo, Szczepankowo, Rosochate Kościelne, Wąsosz, Niedzwiadna, Czyżew, Nur, Zuzela, Grabowo, Przytuły, Zaręby Kościelne, Drozdowo, Rutki Kossaki – po 5 pkt. za miejscowość.

9.      Grodziska:

        Stara Łomża, Wizna, Mały Płock, Swięck Strumiany – po 10 punktów.

10. Zabytki sztuki wojskowej (forty) Piątnica, Osowiec – po 10 punktów.

11. Cmentarze:

        Łomża, Andrzejewo, Nowogród, Zambrów, Wola Zambrowska – po 10 punktów.

12. Pojedyncze zabytki województwa po 10 punktów.

13. Miejsca pamięci narodowej:

        Giełczyn k/Łomży, Jeziorko, Zambrów, Wincenta, Krasowo Cząstki, Bogusze Kosówka – po 10 punktów.

14. Pola bitew:

        Łomża 1863 r., Piątnica 1939 r., Nowogród 1939 r., Wizna 1939 r., Łętownica, Andrzejewo 1939 r., Rajgród 1831 r. i 1863 r. – po 10 punktów.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. A. Chętnika
18-400 Łomża
ul. Wojska Polskiego 1
tel. (0-86) 216-47-18, fax 216-64-42