OT Ziem Zachodnich - brązowa OT Ziem Zachodnich - srebrna OT Ziem Zachodnich - złotaI. Zasady ogólne:

1.   Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich (OTZZ) jest odznaką ustanowioną przez PTTK w celu spopularyzowania i zachęcenia do uprawiania wszelkich form turystyki na Ziemiach Zachodnich.

2.   Odznakę przyznaje Zarząd Główny PTTK oraz Zarządy Okręgów PTTK (za pośrednictwem Komisji Turystyki Kwalifikowanej).

3.   Odznakę zdobywać może każdy turysta w latach 1959-1966 (Millenium), który wypełnił warunki jej regulaminu.

4.   Punkty zdobyte na OTZZ mogą być zaliczone równocześnie na każdą inna odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminami tych odznak.

II. Zasady szczegółowe:

5.   OTZZ posiada trzy stopnie.

6.   Na OTZZ zalicza się: wycieczki piesze nizinne i górskie, kolarskie, narciarskie nizinne i górskie, kajakowe, żeglarskie i motorowe odbywane wyłącznie na terenie Ziem Zachodnich.

7.   Dla uzyskania OTZZ III stopnia uzyskać trzeba 100 punktów na wycieczkach odbytych na obszarze jednego z województw leżących na terenach określonych w par. 6.

8.   100 punktów odpowiada wymaganiom stawianym dla uzyskania odznaki brązowej poszczególnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej.

1 punkt zaliczony na OTZZ odpowiada:

·    1 punktowi na OTP, GOT, GON, NON, KOT, MOT;

·    3 punktom na ŻOT i TOK.

9.   Dla uzyskania OTZZ II stopnia należy:

a)   przedstawić dowód uzyskania OTZZ III stopnia,

b)   uzyskać 100 punktów na wycieczkach odbytych na obszarze dwu województw leżących na terenach określonych w par. 6. (z wyłączeniem województwa, na terenie którego zdobyto OTZZ III stopnia).

10. Dla uzyskania OTZZ I stopnia należy:

a)   przedstawić dowód uzyskania OTZZ II stopnia,

b)   uzyskać 100 punktów na wycieczkach odbytych na obszarze czterech województw położonych na terenach określonych w par. 6. (z wyłączeniem województw, na terenie których zdobyto OTZZ stopnia III i II).

11. Na tę samą OTZZ zaliczyć można wycieczki jednej lub kilku dyscyplin turystyki kwalifikowanej wg klucza podanego w par. 8 niniejszego regulaminu.

12. Zwiedzanie miast punktowane jest na OTZZ wg zasad przewidzianych w regulaminie OTP. Na OTZZ każdego stopnia zaliczyć można 30 punktów za zwiedzanie miasta.

13. Turysta zdobywający OTZZ poświadcza odbycie wycieczek w odpowiednich książeczkach turystyki kwalifikowanej, które po zatwierdzeniu ich w sposób przewidziany regulaminem poszczególnych odznak turystki kwalifikowanej przesyła do właściwego Zarządu Okręgu PTTK. (Weryfikują książeczki i przyznają OTZZ poszczególne Komisje Turystyki Kwalifikowanej w zależności od rodzaju wycieczek odbytych na OTZZ).

14. Dowodem poświadczającym uzyskanie odznaki i prawo jej noszenia jest legitymacja OTZZ.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF