RKOT ''Szlakiem Czarownic'' - stopień I  (odznaka mała) RKOT ''Szlakiem Czarownic'' - stopień II (odznaka duża)1.   Kolarska Odznaka Turystyczna „Szlakiem Czarownic” zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukol” – Oddział PTTK w Głuchołazach oraz Starostwo Powiatowe w Nysie.

2.   Celem ustanowienia odznaki jest poznawanie rowerowego szlaku czarownic, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków regionu nysko-jesenickiego, integracja i umacnianie więzi między turystami z obu stron granicy, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową.

3.   Odznaka ustanowiona jest w dwóch stopniach, które można zdobywać niezależnie od siebie.

·    I stopień (odznaka mała) – patrz wykaz miejscowości.
Obowiązuje jedna z dwóch podanych tras po stronie polskiej lub po stronie czeskiej,

·    II stopień ( odznaka duża) – patrz wykaz miejscowości.
Obowiązuje cała trasa.

4.   Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

5.   Czas zdobywania odznaki oraz jej stopień jest dowolny.

6.   Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku jak również odbywać etapami pokonywanymi w dowolnym czasie z uwzględnieniem potwierdzenia przejazdu – patrz wykaz miejscowości.

7.   Potwierdzenie przejazdu przez miejscowości i zwiedzenia wskazanych obiektów należy dokonywać w wydanych przez Starostwo Powiatowe w Nysie „paszportach”, książeczce KOT lub w specjalnie założonym zeszycie (potwierdzenie stanowi np. pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp.).

8.   Turysta po przejechaniu całej lub części trasy w zależności od stopnia odznaki przesyła „książeczkę potwierdzeń” do weryfikacji na adres: Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukol”, 48-340 Głuchołazy, ul. Karola Szymanowskiego 6/4, tel. 500082086 lub Wydział Promocji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie 48-300 Nysa, ul. Stanisława Moniuszki 9-10.

9.   Starający się o odznakę przesyłają dokumenty weryfikacyjne wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi.

10. Zdobywca szlaku czarownic otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń.

11. Odznakę należy wręczać uroczyście podczas spotkań i imprez turystycznych.

12. Interpretacja regulaminu należy do jednostki przyznającej odznakę tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej „Ktukol”.

Autorzy odznaki, jej koncepcji, regulaminu i projektu: Eligiusz Jędrysek (KTK „Ktukol” – Głuchołazy), Anatol Bukała (Starostwo Powiatowe w Nysie).

ODZNAKA STOPIEŃ I – WYKAZ MIEJSCOWOŚCI
Do wyboru 1. z podanych tras po stronie polskiej lub czeskiej

Lp.

Miejsowość

Region polski

Region czeski

1.

Głuchołazy – CIT

Zlaté Hory – muzeum

2.

Jarnołtówek

Rejvíz – Mechové jezírko

3.

Stary Las

Jeseník – muzeum

4.

Domaszkowice lub Wierzbięcice

Červenohorské sedlo

5.

Nysa – muzeum

Vernířovice

6.

Radzikowice lub Nowaki

Velké Losiny

7.

Karłowice Wielkie

Šumperk

8.

Otmuchów – zamek


9.

Lubiatów


10.

Paczków – Dom Kata


ODZNAKA STOPIEŃ II – WYKAZ MIEJSCOWOŚCI
Obowiązuje cała trasa

Lp.

Miejsowość

Region polski

Region czeski

1.

Głuchołazy – CIT

Zlaté Hory – muzeum

2.

Jarnołtówek

Rejvíz – Mechové jezírko

3.

Stary Las

Jeseník – muzeum

4.

Domaszkowice lub Wierzbięcice

Červenohorské sedlo

5.

Nysa – muzeum

Vernířovice

6.

Radzikowice lub Nowaki

Velké Losiny

7.

Karłowice Wielkie

Šumperk

8.

Otmuchów – zamek

Mohelnice

9.

Lubiatów


10.

Paczków – Dom Kata
Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Ktukol”
Oddział PTTK w Głuchołazach
ul. Karola Szymanowskiego 6/4
48-340 Głuchołazy
mobile: (+48) 500 082 086
http://ktukol.hekko.pl
e-mail: elekkontakt@interia.pl