OdznakaW celu uczczenia 40. rocznicy śmierci ppłk. Władysława Huzy, założyciela Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK w Gliwicach oraz propagowania turystyki kolarskiej i krajoznawstwa, TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach ustanawia Odznakę Turystyczną „Rajd Kolarski Szlakami Władysława Huzy” zwaną dalej odznaką.

 1. Odznaka posiada jeden stopień.

 2. Odznakę może zdobyć każdy kto:

  • ukończył 10. rok życia,

  • zwiedził 8 spośród miejscowości zamieszczonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

  • odbył wielodniową wycieczkę kolarską na jednej z tras wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (trasę można pokonać w kilku etapach w różnych latach, przy czym jeden etap nie może trwać krócej niż 3 dni).

 3. Odznakę przyznaje Zarząd TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach na podstawie przedłożonych książeczek wycieczek kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej kroniki. Odznaka jest odpłatna.

 4. Wykonanie zadań regulaminowych należy potwierdzić na zasadach obowiązujących przy zdobywaniu Kolarskiej Odznaki Turystycznej, przy czym potwierdzenie zwiedzania miejscowości należy dokonać na zasadach obowiązujących przy potwierdzaniu zwiedzania parku narodowego lub obowiązkowego obiektu zabytkowego.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2000 r.

 6. Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu posiada Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.

Załącznik nr 1
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ŻYCIEM WŁADYSŁAWA HUZY

 1. Augustów – uczestnik Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy.

 2. Bielsko-Biała – służba w wojsku w 1 Dywizji Górskiej.

 3. Bochnia – częsty pobyt, wybudował tu własny dom, pochowany na miejskim cmentarzu.

 4. Chudów – miejsce ostatniej wycieczki rowerowej.

 5. Gliwice – miejsce zamieszkania w latach 1948-59.

 6. Gorlice – uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum.

 7. Grybów – miejsce urodzin.

 8. Katowice – miejsce śmierci.

 9. Kraków – służba w wojsku w 20 pułku piechoty (kapitan, zastępca dowódcy).

 10. Mszana Dolna – uczęszczał do szkoły podstawowej.

 11. Nowy Sącz – uczęszczał do gimnazjum, służba w wojsku w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

 12. Przemyśl – uczęszczał do gimnazjum i zdał maturę.

 13. Warszawa – ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, praca w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

 14. Zakopane – udział w Międzynarodowym Rajdzie Kolarskim AIT.

Załącznik nr 2
WYKAZ TRAS ROWEROWYCH PRZEBYTYCH PRZEZ WŁADYSŁAWA HUZĘ

 1. Gliwice – Bochnia – Gliwice.

 2. Gliwice – Lesko.

 3. Gliwice – Zakopane – Kraków.

 4. Warszawa – Gdynia.

 5. Warszawa – Kraków.

 6. Warszawa – Augustów – Olsztyn.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Rynek 12, 44-100 Gliwice
tel. (32) 231-05-76
www.sites.google.com/site/trelemodele
e-mail: tkk.wl.huzy@gmail.com