ROKol. ''Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego'' - nadanie po raz pierwszy   ROKol. ''Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego'' - nadanie po raz drugi   ROKol. ''Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego'' - nadanie po raz trzeci   ROKol. ''Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego'' - nadanie po raz czwarty 1. Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku i wartości historycznych powiatu kołobrzeskiego, Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanawia Regionalną Odznakę Kolarską „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego”.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Zdobycie odznaki polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku, zwiedzeniu obiektów krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na trasie i uzyskaniu potwierdzeń tego przejazdu w wyznaczonych punktach kontrolnych. Punkty kontrolne wyróżniono tłustym drukiem.

 6. Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunku przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.

 7. Potwierdzenia odcinków przejechania tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w „Książeczce wycieczek kolarskich”.

 8. Długość odcinka przejechanego na rowerze w ciągu jednego dnia musi wynosić co najmniej 15 km, a nie powinna przekraczać 60 km.

 9. Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona do KOT.

 10. Turysta po przejechaniu całej trasy przekazuje „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, który jest jedynym weryfikatorem i dystrybutorem tej odznaki.

 11. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje wyłącznie Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 12. Turyści, którym przyznano odznakę wykupują ją w Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu.

 13. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia Odznaki „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego".

 14. Odznaka Krajoznawcza „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 15. Odznaka może być zdobywana wielokrotnie, jednak kolejny raz nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty zweryfikowania poprzedniej odznaki. Każda następna odznaka różni się kolorem otoku.

 16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Kołobrzegu.

 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2015 r. i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik do regulaminu
Regionalnej Odznaki Kolarskiej „Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego”

Trasa Rajdu Kolarskiego
„Rowerem Dookoła Powiatu Kołobrzeskiego”
(wykaz miejscowości i odległości pomiędzy nimi)

Kołobrzeg 7,3 Grzybowo 7,4 Dźwirzyno 8,2 Karcino 4,0 Sarbia 4,2 Kędrzyno 6,1 Świecie Kołobrzeskie 4,2 Jarkowo 3,5 Starnin 5,4 Rzesznikowo 2,4 Rymań 8,6 Dębica 9,0 Wartkowo 7,0 Ramlewo 4,0 Robuń 7,2 Gościno 8,9 Pobłocie Wielkie 6,7 Włościbórz 4,4 Piotrowice 4,0 Wrzosowo 3,5 Skoczów 7,5 Rusowo 9,0 Ustronie Morskie 2,5 Sianożęty 11,0 Kołobrzeg

Łączna długość trasy wynosi 146,0 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel. (+48) 261 222 489
tel./fax (+48) 261 222 488
e-mail: majolkg@o2.pl