ROKol. ''Rowerem wokół Koszalina''§ 1

Dla spopularyzowania walorów krajoznawczo-turystycznych dorobku i wartości historycznych powiatu koszalińskiego Zarząd Oddziału PTTK w Koszalinie ustanawia Regionalną Odznakę Kolarską „Rowerem dookoła Koszalina”.

§ 2

Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 10 lat.

§ 3

1.   Zdobycie odznaki polega na przejechaniu OBOWIĄZKOWO trasy podanej w załączniku oraz na zwiedzeniu obiektów krajoznawczo-turystycznych znajdujących się na trasie. Potwierdzeń punktów należy dokonać według opisu w załączniku.

2.   Zwiedzenie staromiejskiej trasy w Koszalinie rowerem lub pieszo.

3.   Turyści mogą dodatkowo opisać inne trasy przejechane na rowerze, które znajdują się na terenie powiatu koszalińskiego, a odbiegające od głównej trasy.

§ 4

Jazdę rowerem można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować ją w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem warunków przejazdu odcinków trasy między punktami kontrolnymi.

§ 5

Potwierdzenie odcinków przejechanych tras i przejazdów przez punkty kontrolne należy dokonywać w zeszycie lub książęce KOT PTTK.

§ 6

Przejechana trasa i obiekty mogą być zaliczane do zdobywania innych odznak.

§ 7

Turysta po przejechaniu całej trasy przekazuje zeszyt lub książeczkę KOT do weryfikacji na adres: Komisja Krajoznawcza ZO PTTK w Koszalinie, ul. Dworcowa 4/4, 75-201 Koszalin.

§ 8

Turyści, którym przyznano odznakę, wykupują ją w biurze ZO PTTK w cenie 13,00 zł.
Najciekawsze opisy tras i kroniki będą premiowane nagrodami.

§ 9

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej ZO PTTK w Koszalinie.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2007 r.

ZAŁĄCZNIK

Miejscowości napisane dużymi literami są Punktami Kontrolnymi, w których należy uzyskać odcisk pieczęci.

TRASA DOOKOŁA KOSZALINA

Jest to propozycja szlaku okrężnego wokół Koszalina. Opracowana została na podstawie istniejących szlaków rowerowych i pieszych powiatu koszalińskiego oraz istniejących ścieżek rowerowych. Długość trasy to 114 km.

KOSZALIN – Mścice – Strzeżenice – MIELNO – Unieście – ŁAZY – Osieki – Rzepkowo – IWIĘCINO – Wierciszewo – Kamionka (Arboretum) – KARNIESZEWICE – Krzykacz – Węgorzewo Koszalińskie – MASZKOWO – Policko – Wyszebórz – MANOWO – STRZEKĘCINO – Dunowo – Dunowo stacja PKP – Laski Koszalińskie – PARNOWO – Popowo – Dobre – STOISŁAW – Mścice – KOSZALIN (trasa obowiązkowa).

MAPA TRASY

Trasa dookoła Koszalina

PRZEBIEG TRASY

0,0 km KOSZALIN – Start rozpoczynamy z parkingu przy Amfiteatrze w Koszalinie. Ulicami Piastowską, Batalionów Chłopskich docieramy do ścieżki rowerowej Koszalin – Mielno.

2,5 km Początek ścieżki znajduje się na końcu ulicy Batalionów Chłopskich przy moście na rzece Dzierżęcinka. Po lewej stronie ścieżki mijamy osiedle Morskie, a po prawej ogrody działkowe. Mijamy ulicę Franciszkańską (3,3 km), dojeżdżamy do ulicy Morskiej. Dalszy ciąg ścieżki (od ulicy Krańcowej – 4,0 km), wytyczony jest po prawej stronie drogi krajowej Poznań – Kołobrzeg. Jest to najbardziej bezpieczny dla rowerzystów dojazd do mieleńskich plaż. Przejeżdżamy odcinek, mając po obu stronach drogi krajowej Poznań – Kołobrzeg, pola uprawne. Na łuku drogi w lewo, aż do Mścic ścieżka biegnie wśród lasu mieszanego.

5,3 km Pierwsze napotkane skrzyżowanie – w prawo, jest to droga do Jamna i północnej dzielnicy Koszalina. Od tego miejsca, trasa oznaczona kolorem czerwonym jest to Koszaliński Szlak Nadmorski.

6,9 km Po lewej stronie mijamy hotel i restaurację „VERDE”. Po prawej stacja benzynowa (dawniej był tu Zajazd pod Lasem).

7,9 km Skrzyżowanie do wsi Dobiesławiec.

8,6 km Mścice Jedziemy prosto i kierując się znakami drogowymi skręcamy w prawo, na światłach (czynne w okresie letnim), w kierunku Mielna. Ponownie, aż do Mielna szlak wiedzie między polami.

11,8 km W miejscowości Strzeżenice przejeżdżamy przez most nad rzeką o tej samej nazwie.

13,7 km Jesteśmy w Mielnie, przejeżdżamy obok nieczynnego dworca PKP – po lewej stronie. Kończy się ścieżka rowerowa, poruszamy się ulicami Mielna, należy zachować szczególną uwagę ze względu na duży ruch samochodów.

14,0 km MIELNO Urząd Gminy. Mielno-Unieście oddalone są o 12 kilometrów od Koszalina, z którym mają dogodne połączenie komunikacją miejską Mielna. Z Unieścia, wyjeżdżamy drogą asfaltową w kierunku Łazów. Droga ta jeszcze kilka lat temu była niedostępna – zamknięta ze względu na znajdujące się wzdłuż niej, liczne jednostki wojskowe. Wówczas z Mielna do Łaz można było dojechać tylko przez Koszalin. Wzdłuż drogi aż do „Nurtu Jamneńskiego” rośnie nadmorski las sosnowy.

18,7 km Jedziemy ścieżką rowerową. Ścieżka się kończy i dalej jedziemy drogą do Łazów – bardzo ruchliwa w okresie letnim i w weekendy. Mijamy po prawej stronie wybudowaną w latach 90-tych XX wieku – oczyszczalnię ścieków, czasami czuć ją w zależności od kierunku wiatru. 20,5 km. Dojechaliśmy do mostu nad kanałem o długości pół kilometra i szerokości 20 metrów, łączącym Morze Bałtyckie i Jezioro Jamno. Za kanałem po lewej stronie kiedyś były to tereny wojska, gdzie stacjonowały wojska obrony wybrzeża. Dzisiaj na tym terenie trwa budowa ośrodków wypoczynkowych.

25,5 km Łazy Wyjeżdżając z Łazów, w kierunku do Suchej Koszalińskiej opuszczamy międzynarodowy szlak pieszy. Poruszamy się po nowo odremontowanej drodze Osieki – Sucha Koszalińska. Po lewej stronie ścieżka rowerowa (700 metrów), która kończy się po wyjeździe z Łazów. Droga ta została wyremontowana częściowo z funduszy Unii Europejskiej. Po prawej stronie aż do Osiek widoczne Jezioro Jamno.

28,8 km Osieki.

29,3 km Przy ostatnich budynkach wsi skręcamy w lewo w drogę z płyt betonowych do wsi Rzepkowo. Kierunkowskaz „Rzepkowo 2”. Po prawej stronie, na wzgórzu, w oddali widoczne miasto Koszalin. Drogą na wprost, przez Kleszcze, Suchą Koszalińską, Gorzebądź, dojedziemy do Koszalina. Około 18 km. Możemy też skręcić z głównej drogi w prawo. Po przejechaniu około 300 metrów, skręcamy w prawo w drogę z płyt betonowych. Pokonujemy mostek na rzece Unieść, mijamy przepompownię wody. Po prawej stronie za wałem przeciwpowodziowym wybudowanym w 1914 roku, jest Jezioro Jamno. Dojeżdżamy do wsi Łabusz. Z tej miejscowości, WOPR przy wsparciu samorządu z Będzina uruchomiło wodne połączenie z leżącym po północnej stronie jeziora Jamno – Mielnem. Dalsza droga prowadzi przez wieś Jamno i dojeżdżamy do Koszalina na ulicę Władysława IV. Około 14 km.

32,0 km Mijamy rolniczą wieś Rzepkowo, a w niej zrujnowany pałac dawnych właścicieli. Wprawo asfaltowa droga do szosy Koszalin – Darłowo. Za wsią, nie zmieniając kierunku jazdy, drogą żużlową dojeżdżamy do szosy Koszalin – Darłowo. W prawo przez Suchą Koszalińską, Gorzebądź dojedziemy do Koszalina. Około 17 km.

33,3 km Skręcamy w lewo i dojeżdżamy do wsi Iwięcino.

33,8 km Przejeżdżamy przez wieś Iwięcino drogą Koszalin – Darłowo.

35,6 km Mijamy skrzyżowanie, które pokonujemy na wprost. W lewo, droga z pierwszeństwem przejazdu prowadzi do Darłowa.

36,7 km Przejeżdżamy przez wieś Wierciszewo. Drogą na wprost dojedziemy przez Skibno do Sianowa i dalej do Koszalina. Około 16 km.

38,0 km Po przejechaniu przez wieś możemy skręcić w lewo w brukowaną leśną drogę. My jedziemy dalej na wprost.

38,7 km Skręcamy w lewo w żużlową drogę. Przy drodze znajduje się pomnik przyrody. Jest 10 sztuk ogromnych drzew daglezji zielonej.

39,7 km Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, szlaku relacji Szczecin – Gdańsk, w miejscowości Kamionka. Po lewej stronie widoczne Arboretum Nadleśnictwa Karnieszewice o powierzchni 4,75 ha. Okoliczności powstania arboretum, cele, któremu miało służyć oraz nazwiska założycieli nie są całkowicie znane. Drogą asfaltową dojeżdżamy do wsi

41,9 km Karnieszewice.

42,9 km Dojechaliśmy do drogi Szczecin – Gdańsk, którą pokonujemy na wprost (zachowując szczególną uwagę – duży ruch pojazdów). W pobliżu, przy szosie do Sławna (w lewo) znajduje się rezerwat przyrody „Jodły karnieszewickie”, jedyny rezerwat jodłowy na Pomorzu środkowym. Po prawej stronie widoczne obiekty – szklarnie Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ogrodniczej. W prawo, główną drogą Gdańsk – Szczecin, przez Sianów dojedziemy do Koszalina. Około 13 km.

43,4 km Wjeżdżamy w kompleks leśny. Drogą leśną (P-27) przejeżdżamy przez mostek na rzece Polnica. Wcześniej w prawo droga prowadzi do Nadleśnictwa Karnieszewice. Dalej droga (P-27) skręca w lewo, my jedziemy na wprost drogą (P-26).

46,1 km Mijamy gospodarstwo agroturystyczne Krzykacz „Uroczysko” i skręcamy w prawo. Na wprost dojedziemy do wsi Przytok. Przejeżdżamy przez mostek nad rzeką Polnica.

47,3 km Dojechaliśmy do drogi Sianów – Polanów, skręcamy w prawo. Na zjeździe z górki skręcamy w lewo 50,1 km w leśną drogę przeciwpożarową nr P-12. Na wprost, przez Sianów, dotrzemy do Koszalina. Około 12 km.

50,6 km Na skrzyżowaniu leśnych dróg wjeżdżamy w drogę oznakowaną „Do punktu czerpania wody”. Dojeżdżamy nią do

51,0 km stawu leśnego. Dalej na wprost leśną droga dojeżdżamy do szosy Sianów – Węgorzewo Koszalińskie.

52,8 km Skręcamy w lewo i szosą docieramy do Węgorzewa Koszalińskiego.

53,9 km Przez wieś poruszamy się na wprost i fragmentem szlaku Święte Góry (Polanów Święta Góra – Koszalin Góra Chełmska) docieramy do drogi Koszalin – Miastko. Stąd do Koszalina przez Maszkowo jest 11,5 km. Jedna z proponowanych wersji szlaku: na skrzyżowaniu drogi Koszalin – Polanów (0,0km), skręcamy w lewo i szosą docieramy do przystanku PKS Szczeglino (1,7 km), skręcamy w prawo (tablica z napisem „Ryby żywe wędzone 800m 24h”). Asfaltową, zniszczoną drogą jedziemy przez las. Mijamy gospodarstwo rybackie, stawy hodowlane. Przejeżdżamy skrzyżowanie leśnych dróg (3,8 km) na wprost. Mijamy most na rzece Unieść (5.5 km). Dojechaliśmy do następnego skrzyżowania (5,8 km) skręcamy w prawo. Na wprost dojedziemy do Wyszewa. Po drodze mijamy skrzyżowanie (9,2 km). W prawo droga prowadzi do Wyszeborza, a lewo do Jeziora Kapielowego i Wyszewa Leśną utwardzoną drogą dojeżdżamy do drogi Manowo – Wyszebórz (10,6km). Po prawej stronie widoczna wieś Wyszebórz, a po lewej zza drzew jezioro Debro. Czasami w oddali słychać kanonadę z broni myśliwskiej. Przed nami we wsi Manowo znajduje się strzelnica myśliwska. Następnie skręcając w lewo dojedziemy do Manowa. Jesteśmy na parkingu przed Urzędem Gminy Manowo (13,0 km).

56,2 km Skręcamy w prawo.

56,6 km Mijamy most na rzece Unieść. Po prawej stronie miejsce postojowe nad rzeką. Docieramy do Maszkowa.

58,5 km W Maszkowie za sklepem spożywczym (po prawej stronie), na wysokości przystanku PKS Maszkowo skręcamy w lewo w piaszczystą drogę. Kierunkowskaz Wyszebórz 5. Dalej na wprost dojedziemy do Koszalina – około 10 km. Skręcamy w lewo w pierwszą leśną drogę. W czasie roztopów wiosennych i opadów deszczu jest trudno przejezdna. Na zakręcie drogi za przystankiem PKS, skręcamy w lewo i poruszamy się czerwonym szlakiem im. Józefa Chrząszczyńskiego Koszalin – Tychowo. Ponownie wchodzimy do lasu. Przebiegający między wzniesieniami szlak przecina zielony szlak „Kamieni Granicznych”. Z tego miejsca do jednego z kamieni granicznych dzieli nas odległość 50 metrów (należy kierować się zielonymi znakami). Skręcając w prawo szutrową drogą dotrzemy do szosy na ulicę Lubiatowską. Po lewej stronie Wioska Indiańska (czynna latem). Skręcamy w lewo (w prawo dojedziemy do ulicy Zwycięstwa) i szosą dotrzemy do czerwonego szlaku. Wychodzimy na skraj lasu pod wsią Lubiatowo. Szlak prowadzi w stronę odkrytego punktu widokowego. Wcześniej, po lewej stronie przed skrzyżowaniem dróg usytuowany jest, porośnięty starodrzewem zaniedbany, dawny wiejski cmentarz ewangelicki. Z prawej strony od Lubiatowa dochodzą znaki zielone „Szlaku Gotów"” i niebieskie „Szlaku Jeziornego”. Po prawej stronie widoczne są zabudowania Lubiatowa. Punkt widokowy. Przed nami jezioro Lubiatowo, rezerwat ornitologiczny. Za nim widoczna dolina rzeki Dzierżęcinki i zabudowania wsi Bonin. Po prawej stronie panorama Koszalina. Ze wzniesienia schodzimy w kierunku przylegających do niego łąk. Po pokonaniu 1,5 km od węzła szlaków dochodzimy do skrzyżowania dróg. W lewą stronę odchodzi wraz z zielonymi znakami „Szlaku Gotów” droga do Wyszeborza. Wraz z towarzyszącymi znakami niebieskimi, skręcamy w prawo. Drogą wzdłuż zarośli dochodzimy do mostku nad rzeką Wyszewką, wpadającą do jeziora Lubiatowo. Po raz kolejny, z lewej strony dochodzą zielone znaki szlaku „Kamieni Granicznych”. Szlak nasz biegnie na południe, wśród mieszanego drzewostanu, bogatego w leśna zwierzynę. Leśną utwardzoną drogą docieramy do mostu nad kanałem rzeki Dzierzęcinka. Po drodze z płyt betonowych docieramy do Manowa. Mijamy tory kolejki wąskotorowej. Docieramy do szosy Koszalin – Poznań. Skręcamy w lewo, dojeżdżamy do Urzędu gminy Manowo, skręcamy w prawo (przed przejazdem kolejowym) i jesteśmy na parkingu, gdzie rozpoczyna się Szlak Słoneczny. Docieramy do utwardzonej drogi leśnej, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do

60,0 km miejscowości Policko. Po lewej stronie za drzewami widać gospodarstwo agroturystyczne „Cichy Dworek”, możliwość przenocowania i posilenia się po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu właścicielom. Drogą z płyt betonowych pośród urozmaiconego terenu, po prawej i lewej stronie wzgórza porośnięte żarnowcem. Na początku wsi Wyszebórz wjeżdżamy na „Szlak Gotów” (Koszalin – Kamienne Kręgi Grzybnica). 63,4 km Szlak skręca w lewo. My drogą asfaltową jedziemy na wprost. Po prawej stronie Jezioro Wyszeborskie. Po lewej widoczne wśród drzew Jezioro Debro.

66.7 km Dojechaliśmy do drogi Kołobrzeg – Poznań. Zachowując szczególną uwagę (duży ruch samochodów) skręcamy w prawo i za torami kolejki wąskotorowej – niestety nieczynnej – przed Urzędem Gminy w Manowie skręcamy w lewo.

67,2 km Jesteśmy w Manowie.

70,4 km Jesteśmy przy skrzyżowaniu trasy z drogą leśną biegnącą z Bonina do Rosnowa. Drogą w kierunku Bonina, skręt w prawo możemy dotrzeć, do oddalonej o 900 metrów, wsi Cewlino. Tam znajdują się gospodarstwa agroturystyczne specjalizujące się w hippice. Opuszczamy skrzyżowanie i za czerwonymi znakami jedziemy w kierunku zachodnim. Na trasie znajduje się kolejne skrzyżowanie z leśną drogą biegnącą pomiędzy Cewlinem a Rosnowem. Stąd do Cewlina odległość wynosi 1,4 km. Kolejne 4 kilometry przejeżdżamy trasą o zmieniających się warunkach, od monotonnych po bardziej urozmaicone. Pod koniec tego odcinka, w kierunku północnym, zakręt w prawo, rozpoczyna się utwardzona droga do Świeszyna. Przed tą miejscowością, w kolonii Włoki znajduje się atrakcyjny ogród botaniczny. Na terenie 3 hektarów, bez względu na porę roku, można obejrzeć bogactwo kolorów rosnących tutaj różnorodnych gatunków kwiatów, bylin, krzewów i drzew. Budowany od podstaw przez właścicieli, ogród rokrocznie wzbogacany jest nowymi formami architektonicznymi i gatunkami roślin.

74,9 km Od szlaku, w lewo odbiega droga leśna do odległego z tego miejsca o 2,3 km, pola namiotowego położonego przy jeziorze Hajka (drogowskaz). Jadąc dalej za czerwonymi znakami, mijamy polanę z widocznym niewielkim oczkiem wodnym.

78,3 km Dojechaliśmy do drogi asfaltowej Koszalin – Tychowo. Skręcamy w prawo i ścieżką rowerową dojeżdżamy do Strzekęcina. Ścieżka prowadzi wzdłuż drogi (po lewej stronie) Koszalin – Tychowo. Na wprost droga ta prowadzi do Świeszyna i Koszalina. Około 10 km.

80,0 km Jesteśmy we wsi Strzekęcino przy przystanku PKS. Przekraczamy szosę i asfaltową drogą jedziemy w kierunku Dunowa (drogowskaz Dunowo 4). Mijamy osiedle mieszkaniowe. Na zakręcie w lewo warto się zatrzymać. Przed nami rozciąga się duży, bogaty w stary drzewostan park krajobrazowy. Na jego terenie usytuowane są dwa pałace: Bursztynowy i za stawem Biały. Zjeżdżamy w dół drogą asfaltową do lasu. Jest to fragment szlaku Pałacowego (Mostowo – Gąski).

81,4 km Szlak ten skręca w lewo (na skraju lasu) w leśną drogę, my poruszamy się dalej przez drogę wśród lasu.

83,8 km Dotarliśmy do szosy Koszalin – Bardzlino. W lewo dojedziemy do wsi Dunowo, Bardzlino. My skręcamy w prawo i jadąc pod górkę docieramy do

84,3 km skrzyżowania gdzie skręcamy w lewo. Na wprost przez wioski Jarzyce, Giezkowo, Niekłonice dojedziemy do Koszalina. Około 11 km.

86,2 km Przekraczamy tory linii kolejowej Gdańsk – Szczecin (stacja Dunowo). Po prawej stronie widzimy stację energetyczną.

88,3 km Przejeżdżamy przez wieś Laski Koszalińskie. W lewo droga prowadzi do Kotłowa i Biesiekierza.

90,2 km Jesteśmy na głównej drodze Gdańsk – Szczecin. W prawo możemy dojechać główną drogą do Koszalina. Około 8 km. W lewo droga prowadzi do Biesiekierza i dalej do Szczecina. Z zachowaniem szczególnej ostrożności – duży ruch samochodów – przejeżdżamy przez skrzyżowanie na wprost.

90,4 km Za skrzyżowaniem skręcamy w prawo (0,0 km) (kierunkowskaz Cieszyn 2 km). Po lewej stronie, w dole, widoczne Jezioro Parnowskie, obozowisko „Dolina cygańska” (1,6 km). Jesteśmy we wsi Cieszyn (2,3 km). Przed nami kościół, przed którym skręcamy w prawo w żużlową drogę i następnie w prawo w polną drogę, pod górę. Jesteśmy na zielonym szlaku Łącznikowym Wierzchomino – Koszalin. Dojechaliśmy do wsi Stare Bielice (6,9 km). Dalej przed kościołem skręcamy w lewo i wśród domków jednorodzinnych polną drogą, skręcając w prawo, wyjeżdżamy ze wsi. Pokonujemy tory kolejowe linii Koszalin – Kołobrzeg. Przed nami teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aktualnie zbudowano tutaj kilka zakładów. Dojeżdżamy do ulicy BoWiD, (8,2 km) pętla autobusowa MZK linie 2, 10, 15. Ulicami BoWiD, Przemysłową, Sienkiewicza, Kosynierów, Franciszkańską, przez most na rzece Dzierżęcinka, Batalionów Chłopskich, Młyńską i ulicą Piastowska dojedziemy do Amfiteatru (13,2 km). My poruszamy się dalej na wprost. Po prawej stronie zza drzew widoczne Jezioro Parnowskie.

93,2 km Mijamy wieś Parnowo. W lewo kierunkowskaz „Biesiekierz 3”;

94,5 km Mijamy zielony szlak łącznikowy Wierzchomino – Koszalin. W prawo do Koszalina jest 9 km, a na wprost do Wierzchomina 4 km. Jedziemy na wprost do wsi Popowo.

96,1 km We wsi Popowo skręcamy w prawo. W lewo do Dobrzycy jest 6 km, a w prawo do wsi Mścice jest 8 km. Przejeżdżamy przez wieś Dobre Małe.

100,4 km Mijamy skrzyżowanie. W prawo droga prowadzi przez Gniazdowo, Stare Bielice do zielonego szlaku łącznikowego lub do drogi Koszalin – Szczecin, gdzie skręcając w lewo na ruchliwą drogę dojedziemy do Koszalin (około 6 km).

101,5 km Jesteśmy we wsi Dobre.

103,0 km Dojechaliśmy do wsi Stoisław. Po prawej stronie widoczny jest największy w Polsce elewator zbożowy, w którego silosach może być zgromadzone 100 tysięcy ton zbóż i rzepaku.

103,6 km Przejeżdżamy przez tory kolejowe linii Koszalin – Kołobrzeg i jesteśmy we wsi Mścice. Skręcamy w prawo wjeżdżając na drogę Koszalin – Kołobrzeg.

104,4 km Poruszamy się na wprost i za skrzyżowaniem ze światłami wjeżdżamy na ścieżkę rowerową, po lewej stronie drogi, którą dojedziemy do Koszalina. Skręcając w lewo ścieżką rowerową dojedziemy do Mielna.

106,8 km Mijamy po prawej stronie restaurację i hotel „VERDE”. Po lewej w budowie stacja paliw.

108,7 km W lewo skręca droga, którą możemy dojechać do Koszalina Osiedle „Północ” (6,4 km).

109,9 km Koszalin ulica Morska i Krańcowa.

111,4 km Ścieżką rowerową dojechaliśmy do mostu na rzece Dzierżęcinka.

112,3 km Przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym na ulicy Batalionów Chłopskich.

113,5 km Skręcamy w prawo w ulicę Młyńską i następnie w lewo w ulicę Piastowską.

114,0 km dojechaliśmy do Amfiteatru – początku naszej wycieczki.

Informacji dodatkowych o odznace udzieli kol. Janusz Skowyrski 0-604-059-88


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koszaliński Oddział PTTK
75-201 Koszalin
ul. Dworcowa 4/4
tel./fax (0-94) 342-46-41
http://koszalin.pttk.pl
e-mail: biuro@koszalin.pttk.pl