§ 1

Zarząd Wojewódzki PTTK w Rzeszowie na wniosek Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej ustanawia Regionalną odznakę Krajoznawczą Województwa Rzeszowskiego. Ma ona na celu dalszą popularyzację walorów krajoznawczych województwa i zachęcenie szerokich kręgów turystów i krajoznawców do poznawania zabytków kultury, przyrody i gospodarki terenów wchodzących w jego skład.

§ 2

Odznakę Zdobywać może każda osoba powyżej lat 12-tu, po zaopatrzeniu się w niniejszy regulamin zawierający wykaz miejsc, których zwiedzenie jest wymagane do zdobycia odznaki.

§ 3

Odznaka posiada trzy stopnie – brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności – począwszy od brązowej poprzez srebrną do złotej.

§ 4

Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna, a termin zdobywania odznak nieograniczony w czasie.

§ 5

Podstawą do zdobycia odznaki jest regulamin z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zdobycia odznak miejscach i trasach. Pobyt potwierdzamy w regulaminie, poprzez uzyskanie pieczątki i wpisu odpowiedniej daty.

§ 6

Regulaminy weryfikuje i odznaki przyznaje: stopień brązowy – Oddziałowa Komisja Krajoznawcza, stopień srebrny i złoty – Wojewódzka Komisja Krajoznawcza w Rzeszowie. Rejestry zdobytych odznak prowadzone są przez odpowiednie Komisje.

§ 7

Regulaminy i odznaki zakupić można w biurach Zarządów Oddziałów PTTK na terenie województwa rzeszowskiego.

§ 8

Regionalną Odznakę Krajoznawczą Województwa Rzeszowskiego można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

STOPIEŃ BRĄZOWY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie:

   1. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
   2. Zespół Zamkowy w Łańcucie
   3. Zamek w Przecławiu
   4. Zamek w Rzemieniu
   5. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
   6. Bazylika w Leżajsku

STOPIEŃ SREBRNY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie:

   1. Dworek w Wojsławiu
   2. Rezerwat Azalii Pontyjskiej „Kołacznia”
   3. Stępina
   4. Osada bartnicza Sudoły
   5. Tuszów Narodowy
   6. Zgłobień – Zespół podworski
   7. Julin

STOPIEŃ ZŁOTY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie:

   1. Rezerwat „Buczyna w Cyrance”
   2. Rezerwat „Las klasztorny”
   3. Czudec
   4. Kamionka k. Sędziszowa
   5. Brzóza Królewska
   6. Dąbrówki
   7. Nowa Sarzyna
   8. Medynia Głogowska
   9. Głogów Małopolski
 10. Borek Stary
 11. Rzeszów Stare Miasto
 12. Mielec
 13. Tyczyn – zespół podworski
 14. Strzyżów
 15. Żołynia
 16. Pustków
 17. Gawłuszowice – kościół drewniany
 18. Miłocin – kościół Św. Huberta
 19. Boguchwała
 20. Połomia


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Mieczysława Rachwała
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów
tel. (0-17) 853-67-55, fax 852-88-60
http://www.pttk.rz.pl
e-mail: pttk@rz.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI