ROK Ziemi Koszalińskiej - srebrna ROK Ziemi Koszalińskiej - złota1.      Zarząd Koszalińskiego Oddziału PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej ustanawia z dniem 1.09.2002 r. Odznakę Regionalną Ziemi Koszalińskiej.

2.      Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo-turystycznych, dorobku i wartości historycznych Ziemi Koszalińskiej, poznawanie zabytków, obiektów przyrodniczych, obiektów przemysłowych, a także zachęcanie do uprawiania turystyki kwalifikowanej szlakami Pomorza Środkowego.

3.      Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

4.      Odznaka posiada dwa stopnie:

-        srebrna

-        złota

Obowiązuje kolejność zdobywania kolejnych stopni.

5.      Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.      Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki mogą być zaliczone na inną odznakę.

7.      Za wybitne zasługi w rozwoju i popularyzacji krajoznawstwa w regionie odznaka, może być przyznana bez konieczności spełniania wymogów regulaminowych.

8.      Warunki zdobywania odznaki w stopniu srebrnym:

-        zwiedzenie 2 muzea (w różnych miastach),

-        zwiedzenie 8 miejscowości,

-        przebycie 30 km znakowanymi szlakami naszego regionu w ciągu jednego roku.

9.      Warunki zdobycia odznaki w stopniu złotym:

-        zwiedzenie kolejnych muzeów, wg załącznika,

-        zwiedzenie kolejnych 10 miejscowości,

-        przebycie dalszych 60 km znakowanych szlaków turystycznych.

10. Podstawą weryfikacji jest dziennik, w którym zbiera się potwierdzenia zwiedzanych miast i szlaków turystycznych.

11. Potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia miast mogą dokonać: kierownik wycieczki, przodownik turystyki kwalifikowanej, organizator turystyki, opiekun SKKT, a także napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, które odciskają w kronice swą pieczęć.

12. Turysta, który spełnił w/w wymagania dla danego stopnia i posiada w swej kronice właściwe potwierdzenia, przedkłada tę dokumentację w Koszalińskim Oddziale PTTK – Komisja Krajoznawcza.

13. Regulamin i odznaki można nabyć w Koszalińskim Oddziale PTTK, Koszalin ul. Dworcowa 4/4.

14. Wykaz muzeów:

·        Koszalin – Muzeum Okręgowe w Pałacu Młynarzy i ul. Piłsudskiego

·        Kołobrzeg – Muzeum Oręża Polskiego i Muzeum Miasta Kołobrzeg

·        Szczecinek – Muzeum Regionalne

·        Darłowo – Muzeum Regionalne na Zamku Książąt Pomorskich.

15. Wykaz miejscowości:

Białogard, Biały Bór, Bobolice, Bukowo M., Chełmska Góra, Czaplinek, Karlino, Kołobrzeg, Koszalin, Krąg, Polanów, Połczyn Zdrój, Sianów, Sławno, Stare Drawsko, Strzekęcino, Świdwin, Święta Góra/Polanowska, Szczecinek, Trzebiatów, Trzęsacz, Tychowo, Ustronie Morskie.

16. Wykaz znakowanych szlaków pieszych:

·        szlak nadmorski: Trzęsacz – Kołobrzeg – Darłowo

·        szlak im. Chrząszczyńskiego Góra Chełmska – Rosnowo – Tychowo

·        szlak „Porwanego Księcia” Góra Chełmska – Sianów

·        szlak Kamieni Granicznych Góra Chełmska – J. Policko – Kamienne Kręgi

·        szlak tatrzański dookoła Góry Chełmskiej

·        szlak Rezerwatów Przyrody Darłowo – Sławno – Krąg – Polanów

·        szlak solny Połczyn Zdrój – Świdwin – Białogard – Kołobrzeg.

17. Jeżeli Turysta przedstawi udokumentowany obiekt, muzeum, miasto ciekawe pod względem krajoznawczym, będzie on zaliczony przez Zespół Weryfikacyjny, który przy wydaniu najbliższej edycji Regulaminu, zamieści go w wykazie.

Wszelkich informacji o Odznace udziela kol. Janusz Skowyrski tel. 0-604 059 886


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koszaliński Oddział PTTK
75-201 Koszalin
ul. Dworcowa 4/4
tel./fax (0-94) 342-46-41
http://koszalin.pttk.pl
e-mail: biuro@koszalin.pttk.pl