ROK ''Znam Szczecin'' - brązowa  ROK ''Znam Szczecin'' - srebrna  ROK ''Znam Szczecin'' - złota1.      Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTTK w Szczecinie w celu popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych regionu szczecińskiego ustanawia trójstopniową Odznakę Krajoznawczą „Znam Szczecin”.

2.      Odznakę może zdobywać każdy turysta – powyżej 10 lat podczas wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej oraz indywidualnie.

3.      Zwiedzane miejsca i szlaki turystyczne nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.

4.      Kolejność zwiedzania jest dowolna, a czasokres zdobywania odznaki nieograniczony. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

5.      Podstawą do przyznania odznaki jest posiadanie potwierdzeń przejścia znakowanych szlaków i zwiedzenia określonych miejsc oraz obiektów wymaganych na dany stopień odznaki zgodnie z załączoną do niniejszego regulaminu tabelą oraz wykazem obiektów i szlaków.

6.      Potwierdzenia w „Książeczce odznaki” należy uzyskać u kierowników wycieczek, instruktorów krajoznawstwa, przewodników i przodowników PTTK oraz bezpośrednio w zwiedzanych obiektach lub w ich sąsiedztwie.

7.      Książeczki weryfikuje i odznaki przyznaje Komisja Krajoznawcza przy OS PTTK w Szczecinie.

8.      Odznaki można zakupić w Biurze Zarządu OS PTTK w Szczecinie al. Jedności Narodowej 49 a.

9.      Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znam Szczecin” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej.

Szczecin, dnia 23.03.1993 r.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

Warunek

Odznaka

Brązowa

Srebrna

Złota

A. Zabytki architektury
B. Architektura współczesna
C. Instytucje kulturalne
    a) Filharmonia, teatry, wystawy
    b) Oddziały Muzeum Narodowego
D. Miejsca i pomniki pamięci narodowej
E. Parki miejskie i podmiejskie
F. Rezerwaty i pomniki przyrody
G. Znakowane szlaki turystyczne
H. Opracowanie krajoznawcze

5
2
 
1
1
1
1
2
1

10
4
 
2
1
2
3
4
3

15
5
 
3
1
3
4
6
5
1

SKRÓCONY WYKAZ OBIEKTÓW I SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH:

A.     Zabytki architektury:

Wg planu miasta oraz przewodnika po Szczecinie.

Ponadto w okolicy: Gryfino, Kołbacz, Pilchowo, Przęsocin, Tatynia, Jasienica, Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo.

B.     Architektura współczesna:

Teatr Letni, nowe osiedla mieszkaniowe, ośrodki sportowe i rekreacyjne.

C.    Instytucje kulturalne:

a.     Wymagana jest obecność na jednym koncercie Filharmonii Szczecińskiej, na jednym spektaklu teatralnym, zwiedzenie jednej wystawy fotograficznej (bilet wstępu);

b.     Zwiedzenie Oddziałów Muzeum Narodowego: Staromłyńska 27/28, Wały Chrobrego 4, Ratusz Staromiejski – Stary Rynek (bilet wstępu).

D.    Miejsca i pomniki pamięci narodowej:

a.     Pomniki i tablice pamiątkowe:

np. pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki, pomnik Adama Mickiewicza, tablica poświęcona gen. Dezyderemu Chłapowskiemu, tablica poświęcona Bolesławowi Czwójdzińskiemu, pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

b.     Miejsca pamięci narodowej:

Pomnik Czynu Polaków, Pomnik Ofiar Katynia, Pomnik Tym co nie powrócili z morza, Pomnik Ofiar Hitleryzmu w Trzeszczynie, Pomnik ku czci Wyzwolicieli Dąbia, Wzgórze Morenka.

E.     Parki miejskie i podmiejskie:

Park Żeromskiego, Park Kasprowicza, Park Brodowski, Ogród Dendrologiczny, Ogród Botaniczny, Ogród Dendrologiczny w Glińcu.

F.     Rezerwaty i pomniki przyrody:

a.     rezerwaty przyrody – Knieja Bukowa:

„Zdroje” przy szlaku żółtym, „Bukowe Zdroje” przy szlaku niebieskim, „Kołowskie Parowy” i „Buczynowe Wąwozy” oraz „Źródliskowa Buczyna” przy szlaku czerwonym.

b.     pomniki przyrody (drzewa):

-        Puszcza Wkrzańska: Dąb Bogusława X przy szlaku niebieskim, Dąb przy Ustroniu przy szlaku niebieskim.

-        Knieja Bukowa: „Orle Dęby”, „Lipa św. Ottona"”, „olsze i buki” w uroczysku Lwia Paszcza przy szlaku żółtym, sekwoja w Glińcu przy szlaku czerwonym, Dęby Bolesława Krzywoustego w Klęskowie, kryptomeria w rezerwacie „Źródliskowa Buczyna”.

c.      pomniki przyrody (głazy) – Knieja Bukowa:

-        „Głaz Grońskiego” przy szlaku niebieskim, „Głaz Krajoznawców” przy szlaku żółtym, „Głaz Słup” przy szlaku czerwonym, „Głaz Serce” przy szlaku czarnym, „Szwedzki Głaz” przy szlaku zielonym i inne.

G.    Znakowane szlaki piesze (wybrane):

1.     Jezioro Głębokie – Pilchowo (11,5 km) – niebieski

2.     Mścięcino – Osów – Las Arkoński (14,5 km) – czerwony

3.     Las Arkoński – Jezioro Głębokie (9,5 km) – żółty

4.     SSR „Gryfia” – Las Arkoński (7,0 km) – niebieski

5.     Struga – Klęskowo (12,5 km) – żółty

6.     Kijewo – Glinna (12,5 km) – czerwony

7.     Jezioro Szmaragdowe – Skórcza Góra (4,5 km) – żółty

8.     Zdroje – Kijewko (niebieski) – Kijewo (10 km) – czerwony

9.     Zdroje – Grodzisko Chojna (niebieski) – Bukowiec (czarny) – Brama Czwójdzińskiego – Klęskowo (zielony) (12,0 km)

10. Podjuchy – Sobolowa Góra (czarny) – Przełęcz Trzech Braci (czerwony) – Grodzisko Chojna – Jezioro Szmaragdowe (zielony) (12,0 km).

H.     Opracowanie krajoznawcze (dotyczy tylko odznaki w stopniu złotym): opis krajoznawczy, dokumentacja fotograficzna dotycząca miasta Szczecina lub jego okolic pozostaje w jednym egzemplarzu w Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
im. Stefana Kaczmarka
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 49 a
tel./fax (0-91) 434-56-24
http://ros.pttk.pl
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl