I. Postanowienia ogólne.

1.   Celem odznaki jest przybliżenie postaci Wielkiego Astronoma Mikołaja Kopernika urodzonego w Toruniu, związanego przez 40 lat z Ziemią Warmińską w szczególności z miastami:

·    Olsztyn – gdzie był administratorem dóbr kapituły,

·    Frombork – tam powstało najsłynniejsze dzieło uczonego „De Revolutionibus…”, gdzie zmarł i został pochowany.

2.   Inspiracją ustanowienia odznaki jest ponowny pochówek astronoma w bazylice archikatedralnej we Fromborku, który odbył się 22.05.2010 r.

3.   Odznaka jest jednostopniowa. Limit czasowy jest nieograniczony.

4.   Odznakę przyznaje Regionalna Komisja Turystyki Pieszej i Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

5.   Odznakę mogą zdobyć osoby, które ukończyły 10 rok życia.

6.   Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej.

7.   Trasy wycieczek powinny być wpisane do książeczki odznaki „Śladami Mikołaja Kopernika” i udokumentowane pieczątką, biletem wstępu do zwiedzanych obiektów, widokówką, zdjęciem lub potwierdzeniem przez organizatora wycieczki.

8.   Odznakę można otrzymać honorowo.

9.   Turyści ubiegający się o przyznanie odznaki muszą spełnić warunki podane w dziale II regulaminu.

II. Warunki zdobywania odznaki.

1.   Aby zdobyć odznakę należy spełnić następujące warunki:

a)   zwiedzić miasta: Olsztyn, Frombork, Lidzbark Warmiński, Reszel, Dobre Miasto, Pieniężno, Orneta, Braniewo, Toruń, Kraków oraz inne miejscowości związane z Mikołajem Kopernikiem (co najmniej 5 miast),

b)   planetaria: Olsztyn, Frombork, Toruń, Warszawa, Kraków, Szczecin, Grudziądz, Szubin, Gdynia, Komorowo, Potarzyca, Łódź, Piotrków Trybunalski, Wrocław, Częstochowa, Kielce, Chorzów (co najmniej 5 planetariów),

c)   Muzeum Mikołaja Kopernika – Olsztyn, Frombork, Toruń, Lidzbark Warmiński, Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz w innych miastach (co najmniej 3 muzea),

d)   pomniki Mikołaja Kopernika – Olsztyn, Frombork, Warszawa, Kraków, Grudziądz, Krosno, Wieliczka, Wrocław, Chorzów, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz w innych miastach (co najmniej 5 pomników),

e)   szkoły im. Mikołaja Kopernika (co najmniej 10 szkół),

f)    ulice im. Mikołaja Kopernika (co najmniej 20 ulic),

g)   odbyć wycieczki piesze Szlakiem Kopernikowskim na odcinku Olsztyn – Dobre Miasto – Smolajny – Lidzbark Warmiński – Mingajny – Pieniężno – Braniewo – Frombork – Tolkmicko – Kadyny – Elbląg – Kępki – Toruń.

2.   Przechodząc co najmniej 80 km, zwiedzając minimum:

·    5 miejscowości (należy przede wszystkim poznać zabytki architektury),

·    3 muzea związane z Mikołajem Kopernikiem.

III. Postanowienia końcowe.

1.   Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawstwa przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK.

2.   Regulamin opracowała Regionalna Komisja Turystyki Pieszej w Olsztynie.

3.   Projekt Odznaki „Śladami Mikołaja Kopernika” – Zbigniew Piszczako.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-65
http://mazury.pttk.pl
e-mail: poczta@mazury.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI