OK ''Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego''§ 1

Oddział Szczeciński PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej OS PTTK ustanawia okresową Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego”.

§ 2

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w niniejszy dzienniczek – regulamin w OS PTTK. Wymagane jest potwierdzenie zwiedzenia miejsc wyznaczonych regulaminem, według Informatora Historycznego – zeszyt 3 (wydanego przez Oddział Szczeciński PTTK).

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową, zdobywaną podczas wycieczek: kwalifikowanych, autokarowych itp.

§ 4

Kolejność potwierdzenia poszczególnych miejsc dowolna. Czas zdobywania odznaki: od 01.01.1997 r. do 31.12.2005 r.

§ 5

Podstawą do zdobywania odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu we wszystkich wymaganych do zwiedzenia miejscach. Pobyt potwierdza się przez uzyskanie odcisku pieczątki. Opis krajoznawczy dotyczy dowolnie wybranego, potwierdzonego obiektu.

§ 6

Dzienniczki weryfikuje Komisja Krajoznawcza Oddziału Szczecińskiego PTTK (Al. Jedności Narodowej 49 a, Szczecin). Zakupu odznaki dokonuje się na podstawie zweryfikowanych dzienniczków w biurze Oddziału Szczecińskiego PTTK.

§ 7

Odznakę „Szlakiem Cysterskim Pomorza Zachodniego” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

Miejscowości wymagane do zwiedzenia

1. Kołbacz
2. Marianowo
3. Szczecin
4. Bierzwnik
5. Cedynia
6. Wolin


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
im. Stefana Kaczmarka
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 49 a
tel./fax (0-91) 434-56-24
http://ros.pttk.pl
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl