OK ''Szlakiem pałaców i dworów powiatu koszalińskiego''1.      Koszaliński Oddział PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej ustanawia odznakę krajoznawczą „Szlakiem pałaców i dworów powiatu koszalińskiego”.

2.      Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 7 lat.

3.      Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych itp.).

4.      Celem odznaki jest propagowanie wśród turystów zabytków architektury, ich historii i teraźniejszości.

5.      Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.      Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

7.      Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK książeczki wycieczek lub prowadzenie kroniki zawierającej potwierdzenie zwiedzanych obiektów (fotografie, pieczątki, rysunki, wykonany opis).

8.      Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić piętnaście miejscowości z pałacami i dworami.

9.      Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza ZO PTTK w Koszalinie ul. Dworcowa 4 telefon (0-94) 342-46-41. Odznaka, której cena wynosi 11 zł, jest do nabycia w biurze Oddziału na podstawie legitymacji, którą otrzymuje zdobywający przy weryfikacji.

W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Komisji może zostać nadana honorowo.

10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej ZO PTTK Koszalin.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PAŁACE LUB DWORY:

Miejscowość:

Opis:

Biesiekierz

Pałac Gerlachów z XIX w.

Bożniewice

Dwór z 1850 r.

Cetuń

Pałac neogotycki z wewnętrznym dziedzińcem z XIX w.

Chocimino

Dwór – przebudowany po 1930 r.

Cieszyn

Dwór z 1900 r.

Cybulino

Pałac trzykondygnacyjny z 1879 r.

Dargiń

Dwór z XIX w.

Dobrociechy

Pałac z XIX w.

Dunowo

Dwór z XIX w.

Dworek

Pałac neoklasycystyczny z XIX w.

Garbno

Dwór klasycystyczny z XVIII w.

Gąski

Pałac z XIX w. – obecnie ośrodek wypoczynkowy

Giezkowo

Dwór z XIX w.

Głodowa

Dwór z XIX w.

Grzybnica

Pałac z kolista wieżą ze stożkowatym hełmem z XIX w.

Kępsko

Dwór neoklasycystyczny

Kładno

Pałac neoklasycystyczny z XIX w.

Kłanino

Pałac w stylu eklektycznym z XIX w.

Kopaniewo

Pałac myśliwski w stylu neogotyckim z XIX w.

Koszalin

Pałac Młynarzy z 1842 r. – obecnie Muzeum Okręgowe

Kraśnik

Pałac w stylu klasycystycznym z XIX w.

Mielno

Dwór z XIX w.

Mścice

Dwór z 1918r.

Nacław

Pałac rodu Senden w stylu eklektycznym z XIX w.

Nosowo

Pałac neorenesansowy z 1850r. – obecnie ośrodek szkoleniowy

Osieki

Dwór ryglowy z XIX w. – obecnie hotel

Parnowo

Pałac z XIX w. – obecnie Dom Pomocy Społecznej

Parsowo

Pałac barokowy z 1717-82 r., przebudowany w XX w.

Pleśna

Pałac z XVII/XIX w. – obecnie ośrodek wczasowy

Rzeczyca

Dwór z XX w.

Skibno

Dwór ryglowy z XX w.

Strzekęcino

Pałac eklektyczny z 1899-1901 r. zwany Bursztynowym Hotelem

Strzekęcino

Dwór z 1935 r.

Strzepowo

Pałac w stylu eklektycznym z XIX w.

Wielin

Pałac neobarokowy z 1794 r.

Wietrzno

Zespół pałacowo-folwarczny z XIX/XX w.

Wyszebórz

Pałac neobarokowy z trzema kolistymi wieżami z XIX w.

Żydowo

Dwór murowany z XX w.

Powiat koszaliński obejmuje dziewięć gmin położonych w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i ponad stutysięczny Koszalin.

LITERATURA:
Jarosław Ellwart – „Pomorze Środkowe – przewodnik krajoznawczy”, wyd. Region.

Wszelkich informacji o Odznace udziela kol. Janusz Skowyrski tel. 0-604 059 886


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koszaliński Oddział PTTK
75-201 Koszalin
ul. Dworcowa 4/4
tel./fax (0-94) 342-46-41
http://koszalin.pttk.pl
e-mail: biuro@koszalin.pttk.pl