ROTK ''Szlakiem Walk nad Bzurą 1939'' - brązowa ROTK ''Szlakiem Walk nad Bzurą 1939'' - srebrna ROTK ''Szlakiem Walk nad Bzurą 1939'' - złota50. rocznica Bitwy nad Bzurą stała się inspiracją do opracowania przez Oddział PTTK w Łęczycy regionalnej odznaki krajoznawczo-turystycznej „Szlakiem Walk nad Bzurą” Odznakę zdobyć można zwiedzając miejsca związane z wydarzeniami tej największej w kampanii wrześniowej 1939 roku bitwy podczas imprez turystyki kwalifikowanej i wycieczek krajoznawczych.

W ciągu 1 roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznaka posiada trzy stopnie – brązowy, srebrny, złoty i może ją zdobywać turysta i krajoznawca poczynając od 12 roku życia.

Do zdobycia odznaki I stopnia należy:

1.      Zwiedzić Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie lub Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

2.      Zwiedzić Izbę Pamięci Narodowej z ekspozycją Bitwy nad Bzurą w Łęczycy.

3.      Wziąć udział w rajdzie „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” lub w wycieczce turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej związanej z terenem bitwy.

Odznakę II stopnia zdobyć można:

1.      Posiadając odznakę I stopnia.

2.      Zwiedzając drugie z wymienionych alternatywnie muzeów.

3.      Biorąc udział w następnym rajdzie „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą”, 2 wycieczkach turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczych na terenach bitwy.

4.      Zwiedzając co najmniej 5 miejscowości z załączonego opisu.

Odznakę III stopnia zdobyć można:

1.      Posiadając zdobytą odznakę I i II stopnia.

2.      Zwiedzając podczas imprez turystyczno-krajoznawczych lub indywidualnie co najmniej 10 następnych miejscowości ze spisu.

3.      Odbyć 3 wycieczki jednodniowe lub wziąć udział w 3 rajdach, których trasy przebiegają przez tereny związane z Bitwą nad Bzurą.

4.      Wykazać się przynajmniej jedną z form pracy popularyzatorskiej np. opracowaniem trasy rajdowej, zorganizowaniem prelekcji, wystawy fotograficznej, zamieszczeniem notatki prasowej nt. Bitwy lub imprezy związanej z nią tematycznie.

Potwierdzenia do odznaki „Szlakiem Walk nad Bzurą” można gromadzić w książeczce wycieczek turystyki kwalifikowanej lub w samodzielnie opracowanej książeczce (kronice).

Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki nr 2.

Turyści i krajoznawcy załatwiający sprawę weryfikacji odznaki korespondencyjnie, obowiązani są dołączyć znaczek pocztowy wg obowiązującej taryfy.

Po weryfikacji książeczki (kroniki) odznaki turysta-krajoznawca ma prawo do wykupu odpowiedniego stopnia.

Książeczka (kronika) odznaki winna zawierać obowiązkowo następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, i ewentualnie przynależność do PTTK.

Poniżej spis miejscowości proponowanych do zwiedzenia związanych z wydarzeniami Bitwy nad Bzurą:

  1. Babice  10. Leszno  19. Strzegocin
  2. Bielawy  11. Łęczyca  20. Topola Królewska
  3. Brochów-Tułowice  12. Łomianki  21. Tum
  4. Góra Św. Małgorzaty  13. Łowicz  22. Uniejów
  5. Granica  14. Modlna  23. Walewice
  6. Kampinos  15. Piątek  24. Waliszew
  7. Kiernozia  16. Sieraków  25. Witkowice
  8. Kutno  17. Sobota  26. Wólka Węglowa
  9. Laski  18. Sochaczew  27. Zaborów

Regulamin został zaakceptowany przez Plenum Komisji Turystyki Pieszej ZW PTTK w dniu 4 marca 1989 roku w Płocku oraz w dniu 6 kwietnia przez Prezydium Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w Warszawie. Ustanowiono w dniu 31 maja 1989 r. – Uchwała Prezydium ZG PTTK nr 189/89.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej”
Pl. Tadeusza Kościuszki 24
99-100 Łęczyca
tel. (0-24) 721-89-65


ODZNAKA NIE JEST WERYFIKOWANA
ODDZIAŁ „ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ” W ŁĘCZYCY JUŻ NIE ISTNIEJE