OTK ''Znam okolice Rzeszowa'' - srebrna OTK ''Znam okolice Rzeszowa'' - złotaZ dniem 28 kwietnia 1978 r. Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie ustanowił Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Znam okolice Rzeszowa”.

1.      Odznakę ustanowiono w celu spopularyzowania interesujących zabytków i krajobrazu na okrężnym szlaku o długości 120,5 km.

2.      Odznakę „Znam okolice Rzeszowa” można zdobyć w czasie wycieczek pieszych, rowerowych lub narciarskich zbiorowych bądź indywidualnych. Odznaka może być przyznana osobom począwszy od 8 roku życia (dzieci do lat 15 pod opieką dorosłych).

3.      Szlak okrężny wokół Rzeszowa został podzielony na 20 odcinków do których można łatwo dojechać różnymi podmiejskimi środkami komunikacji i obejmuje między innymi takie miejscowości jak: Wilkowyja, Słocina, Matysówka, Tyczyn, Hermanowa, Zarzecze, Lutoryż, Niechobrz, ZgłobieŃ, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bratkowice, Budy Głogowskie, Głogów, Wysoka Głogowska, Stobierna, Nowa Wieś, Łąka, Załęże i Wilkowyja.

4.      Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty, które można zdobywać w dowolnej kolejności.

5.      Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jak również mogą być przyznane obydwie odznaki w jednym roku pod warunkiem, że przejście odcinka już przebytego do kolejnej odznaki odbędzie się w przeciwnym kierunku.

6.      Odznakę „Znam okolice Rzeszowa”

·        w stopniu srebrnym – przyznaje się za przejście lub przejazd 3-ch dowolnych odcinków wyznakowanej trasy, względnie 20 km omawianego szlaku;

·        w stopniu złotym – przyznaje się za przejście lub przejazd całego 120,5 km wyznakowanego szlaku opisanego w pkt. 3.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest opis szlaku turystycznego Dookoła Rzeszowa wydanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie.

Poszczególne odcinki maja długość od 2 do 12 km i są wyznakowane kolorem żółtym.

Przy Zdobywaniu odznaki złotej dopuszcza się możliwość przebycia poszczególnych odcinków całego szlaku w różnych terminach i kierunkach. Szczególnie zalecane są wycieczki niedzielne, czy też w inne wolne dni od pracy czy nauki, które będą organizowane przez tutejszy Oddział PTTK.

Dzienne przejście dla dzieci nie powinno przekraczać 20 km, a dla dorosłych 30 km.

7.      Potwierdzenie przejścia poszczególnych tras winno być udokumentowane przez: przodownika, przewodnika, organizatora turystyki lub kierownika wycieczki (grupy) prowadzącego daną wycieczkę, względnie przez uzyskanie potwierdzenia na trasie tj. punkcie początkowym, pośrednim i końcowym.

Potwierdzenia winny być zbierane w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, NON bądź Siedmiomilowe Buty) po wcześniejszym ich opisaniu ewentualnie w specjalnym zeszycie odpowiednio podpisanym (nazwisko i imię, rok urodzenia oraz adres zamieszkania).

8.      Odznaki te będą przyznawane przez przodowników turystyki kwalifikowanej Oddziału PTTK w Rzeszowie ul. Matejki 2.

Dyżury są pełnione w każdą środę od godz. 17.00 – 19.00.

Opis trasy


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Mieczysława Rachwała
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów
tel. (0-17) 853-67-55, fax 852-88-60
http://www.pttk.rz.pl
e-mail: pttk@rz.pl